"hall" - Engelsk översättning

SV

"hall" på engelska

EN

"hall" på svenska

volume_up
hall {substantiv}
SV
volume_up
city hall {substantiv}
SV

hall {utrum}

volume_up
1. allmänt
volume_up
hall {substantiv}
På 100- dollarsedelns baksida finns lndependence Hall.
On the back of a hundred-dollar bill is an etching of Independence Hall
Angående: Stängning av reaktorn Calder Hall Magnox i Sellafield
Subject: Closure of Calder Hall Magnox reactor in Sellafield
Och inom motorn, har vi tre Hall-sensorer, så vi vet exakt var vingen är.
So within the motor, we have three Hall sensors, so we know exactly where the wing is.
hall (även: farstu, tambur, vestibul)
volume_up
hallway {substantiv} [USA]
Ray, why are we standing in the hallway?
I found this in the hallway.
en stor och bekväm garderob i slutet av hallen.
like a big, fluffy linen closet at the end of the main hallway.
hall (även: passage, förhall, lobby)
volume_up
lobby {substantiv}
2. "förstuga"
hall (även: entré)
EN

hall {substantiv}

volume_up
1. allmänt
hall (även: hallway, lobby)
On the back of a hundred-dollar bill is an etching of Independence Hall
På 100- dollarsedelns baksida finns lndependence Hall.
Subject: Closure of Calder Hall Magnox reactor in Sellafield
Angående: Stängning av reaktorn Calder Hall Magnox i Sellafield
So within the motor, we have three Hall sensors, so we know exactly where the wing is.
Och inom motorn, har vi tre Hall-sensorer, så vi vet exakt var vingen är.
It was a huge mosque, bigger than this hall, though not as beautiful.
Den var större än den här salen, men inte lika vacker.
Färgfabriken, Stora salen
Mr President, it is a shame that Mr President-in-Office of the Council is now leaving the hall as I was going to begin by offering a word of praise.
Så synd att rådsordföranden lämnar salen nu, för jag hade tänkt inleda med litet beröm.
hall (även: hallway)
hall (även: hallway)
2. brittisk engelska
Linköping Cathedral offered a school with prosperous international contacts and its own student hall in Paris.
Den skola som var knuten till Domkyrkan hade rika internationella kontakter och ett eget studenthem i Paris.

Användningsexempel för "hall" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFiona Hall frågade om direktivet om effektiv slutanvändning av energi och energitjänster.
Ms Hall asked about the energy end-use efficiency and energy services directive.
SwedishOch inom motorn, har vi tre Hall-sensorer, så vi vet exakt var vingen är.
So within the motor, we have three Hall sensors, so we know exactly where the wing is.
SwedishJag vill tacka Catherine Trautmann, Fiona Hall och Eija-Riitta Korhola för deras arbete.
I would like to thank Mrs Trautmann, Mrs Hall and Mrs Korhola for the work carried out.
SwedishJag träffade Mr Ayers 2008, för två år sedan, i Walt Disney Concert Hall.
I met Mr. Ayers in 2008, two years ago, at Walt Disney Concert Hall.
SwedishAvslutningsvis uttrycker kommissionen sitt stöd för de ändringsförslag som Fiona Hall har lagt fram.
In conclusion, the Commission can support the amendments put forward by Mrs Hall.
SwedishHar du sett, herr premiärminister, var de symboler som vi håller så kära har placerats i denna hall?
Have you seen, Viktor, where the symbols that we cherish are placed in this hall?
SwedishFör ungefär tre år sedan reste Fiona Hall och jag till norra Kenya.
About three years ago, Fiona Hall and I went to northern Kenya.
SwedishPå 100- dollarsedelns baksida finns lndependence Hall.
On the back of a hundred-dollar bill is an etching of Independence Hall
SwedishAngående: Stängning av reaktorn Calder Hall Magnox i Sellafield
Subject: Closure of Calder Hall Magnox reactor in Sellafield
SwedishJag tackar Fiona Hall för hennes omfattande betänkande och jag rekommenderar mina kolleger att rösta ja till det.
I thank Ms Hall for her wide-ranging report and I commend it to colleagues.
SwedishTill Fiona Hall vill jag säga att jag inte alls är så säker på att Newcastle står i direkt konkurrens med London.
And, to Fiona Hall, I am not sure that Newcastle is in direct competition with London.
SwedishJag tackar Fiona Hall för ett mycket lägligt och viktigt betänkande.
Member of the Commission. - Mr President, I would very much like to thank Ms Hall for a very timely and important report.
SwedishJag lyssnade noga på Chris Davies och Fiona Hall.
I listened very carefully to what Mr Davies and Mr Hall had to say.
SwedishNär det gäller de frågor som Fiona Hall tog upp ingår en översyn av byggnadsdirektivet i årets arbetsplan.
On the issues Ms Hall mentioned, a recasting of the Buildings Directive is in this year's work plan.
SwedishTack till parlamentet och tack till dess fölredragande Fiona Hall.
Mr President, quite simply thank you, thank you to Parliament and thank you to its rapporteur, Mrs Hall.
SwedishStudenter i termin 3 på programmet Hälsovägledning får praktisk undervisning av läraren Glenn Hall.
Students in semester 3 of the program Health Guidance receive practical instruction from the teacher Glenn Hall.
SwedishFru Hall tycker att vi ska satsa mer pengar.
Mrs Hall believes that we should put in more funding.
SwedishMotor Taxation Office County Hall, Galway, County Galway Tel.: + 353 915 093 04 E-mail: motortax[a]galwaycoco.ie
Motor Taxation Office County Hall, Galway, County Galway Tel.: + 353 915 093 04 E-mail: motortax[a]galwaycoco.ie
SwedishJag vill framföra mitt tack till föredraganden Fiona Hall och till skuggföredraganden från min grupp, Catherine Trautmann.
I should like to thank the rapporteur, Mrs Hall, and the shadow rapporteur from my group, Mrs Trautmann.
SwedishMotor Taxation Office County Hall, Portlaoise, County Laois Tel.: + 353 502 640 08 E-mail: secretar[a]laoiscoco.ie
Motor Taxation Office County Hall, Portlaoise, County Laois Tel.: + 353 502 640 08 E-mail: secretar[a]laoiscoco.ie