SV

hörn {neutrum}

volume_up
hörn (även: hörna)
I en hörnpunkt ändrar kurvan sin riktning abrupt med ett hörn.
At a corner point, the curve abruptly changes direction, thus forming a corner.
Det finns inget hörn i Europa där man inte diskuterar de transeuropeiska transportnäten.
There is no corner of Europe in which the TEN is not being discussed.
Och internet har nått vartenda hörn i världen, de fattigaste, mest avlägsna platserna.
And the Internet has reached every corner of the world, the poorest, the remotest places.
hörn (även: synvinkel, vinkel)
volume_up
angle {substantiv}
hörn (även: topp, högsta punkt)

Användningsexempel för "hörn" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishHär väljer du den cell som ska utgöra resultattabellens övre vänstra hörn.
Select here the cell that will be used as the starting point of the data table.
SwedishRita en tom eller en fylld rektangel med eller utan rundade hörn, som en namnskylt.
Draw a rectangle as a text box, which can contain names and job titles, for example.
SwedishVi måste komma fram till hur vi kan garantera vår säkerhet i ett litet hörn av världen.
We have to consider how to guarantee our security as a small corner of the world.
SwedishStår upp, går till ett hörn, den skälver, lägger sig ned och är i uppenbar nöd.
Gets up, walks to the corner, it's quivering, and it lies down and it's in obvious distress.
SwedishNär du arbetar offline visas ett meddelande i skärmens nedre vänstra hörn.
When you’re working offline, you’ll see a message in the lower left part of the screen.
SwedishOch internet har nått vartenda hörn i världen, de fattigaste, mest avlägsna platserna.
And the Internet has reached every corner of the world, the poorest, the remotest places.
SwedishVi flyger inte bara runt i Europa, ofta reser vi igenom de flesta av jordklotets hörn.
We do not just fly around Europe, we often move through most of the corners of the globe.
SwedishFörenade kungariket har målat in sig i ett hörn och har ingen aning om hur det ska komma ut.
It is encouraging that the resolution addresses these aspects of development policy.
SwedishI alla plågade hörn av vår värld är Europaparlamentet hoppets symbol.
In all the troubled corners of our world, the European Parliament is a symbol of hope.
SwedishDet här området är aktivt bara om Du med ritfunktionernas hjälp har skapat ett rätvinkligt hörn.
This area is active only if you generated a rectangle with the drawing functions.
SwedishFörenade kungariket har målat in sig i ett hörn och har ingen aning om hur det ska komma ut.
The United Kingdom has dug itself into a hole and has no idea how to extricate itself.
SwedishI en hörnpunkt ändrar kurvan sin riktning abrupt med ett hörn.
At a corner point, the curve abruptly changes direction, thus forming a corner.
SwedishDet finns inget hörn i Europa där man inte diskuterar de transeuropeiska transportnäten.
There is no corner of Europe in which the TEN is not being discussed.
SwedishOm du drar med musen i handtagen i objektets hörn roteras det runt rotationspunkten.
When you drag the corners of the object with the mouse, the object rotates around the pivot point.
SwedishMen vi kan inte mota bort den ryska björnen genom att tvinga in Dmitrij Medvedev i ett hörn.
Dialogue and engagement will defuse tensions better than isolation.
SwedishOm du vill visa vanliga sidalternativ klickar du på logotypen högst upp i fönstrets vänstra hörn.
To access common page options, click the page logo in the top left corner of the window.
SwedishRadnummer i cellområdets nedre högra hörn, räknat från 0.
Indicates, for which parameter the description is provided; parameters start at 1.
SwedishHåll ner musknappen och dra från ett hörn till det diagonalt motstående hörnet i området.
With the mouse button pressed, drag from one corner to the diagonally opposed corner of the range.
SwedishKurvan löper inte jämnt genom en hörnpunkt utan har ett hörn.
A curved line, therefore, does not go straight through a corner point, but forms a corner.
SwedishBristande jämställdhet och könsstereotyper förekommer i alla världens hörn, och även inom EU.
Inequality and gender stereotypes persist in all the world's regions, including the European Union.

Synonymer (svenska) till "hörn":

hörn
Swedish