"höger" - Engelsk översättning

SV

"höger" på engelska

EN
SV

höger {adverb}

volume_up
höger (även: rätt, åt höger)
Löpning: det är i grund och botten bara höger, vänster, höger, vänster.
Running -- it's basically just right, left, right, left -- yeah?
Symbolen till höger på linjallisten visar höger indrag för det aktuella stycket.
This icon on the right of the ruler marks the right indent of the current paragraph.
Om du klickar i den här rutan, högerjusteras tabben vid höger textmarginal.
Click this field to right-justify the tab stop to the right text margin.

Användningsexempel för "höger" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFör varje tema som du klickar på, visas objekten som det innehåller till höger.
For each theme that you click you see the objects it contains shown on the right.
SwedishDetta handlar inte om någonting annat än politisk teater mellan vänster och höger.
This is no more than well-organised political play-acting between left and right.
SwedishHär söker du efter attributet Indrag (Från vänster, Från höger, Första raden).
Here, you can search for the Indent attribute (from left, from right, first line).
SwedishSymbolen till höger på linjallisten visar höger indrag för det aktuella stycket.
This icon on the right of the ruler marks the right indent of the current paragraph.
SwedishIndelning i vänster eller höger, konservativ eller modern, är inte aktuellt här.
A division into left or right, conservative or modern, is not relevant here.
SwedishVet kommissionsledamoten till höger vad kommissionsledamoten till vänster gör?
Does the Commissioner on the right know what the Commissioner on the left is doing?
SwedishMed negativa tal placerar du objektet till vänster, med positiva till höger.
A negative value shifts the object to the left and a positive value to the right.
SwedishJag är inte bara högerinriktad, utan jag sitter också till höger.
Mr President, not only am I Right-wing in orientation, but I also sit on the right.
SwedishMina kollegor här till vänster och höger har inte heller sett dig begära ordet.
My staff to the right and left of me here did not see you signalling either.
SwedishDärför var det inte så att nazismen stod till höger och kommunismen till vänster.
Therefore it was not the case that Nazism was on the Right, and Communism on the Left.
SwedishLänderna till höger, med hög donationsandel, har ett lite annorlunda formulär.
The countries on the right, the ones that give a lot, have a slightly different form.
SwedishJag slog huvudet i skrivbordet, bröt kindbenet och fick sy fem stygn kring höger öga.
I hit my head on my desk. I broke my cheekbone, I got five stitches on my right eye.
SwedishI det här rotationsfältet anger du om förflyttningen ska göras till höger eller vänster.
In this spin box, enter the distance to be shifted to the right or to the left.
SwedishMed ikonen infogar du tre punkter på diagonalen nerifrån vänster upp till höger.
Use this symbol to insert three dots on a diagonal from the bottom left to the top right.
Swedish(Livliga, ihållande applåder från mitten och höger, protester från vänster)
(Loud, sustained applause from the centre and from the right, protests from the left)
SwedishJag är missnöjd med mycket som jag har läst om förhören, både på vänster och höger sida.
We have more than enough challenges ahead of us for us to be playing little games.
SwedishDet är inte en höger- eller vänsterprioritering, utan vanligt sunt förnuft.
It is not a right-wing or a left-wing priority, it is simply common sense.
SwedishVi vet att vårt universum är ett, förenat av länkar mellan vänster och höger.
We know our universes are united though -- links between left and right.
SwedishKan ni säga mig om skriften skrivs från höger till vänster eller från vänster till höger?
Can you tell me if the direction of writing is right to left or left to right?
SwedishHär söker du efter attributet Justering (Vänster, Höger, Centrerat, Marginaljustering).
Here, you can search for the Alignment attribute (left, right, centered, justified).

Synonymer (svenska) till "höger":

höger
Swedish
hög
högt
Swedish