"härma" - Engelsk översättning


Menade du harma
SV

"härma" på engelska

SV härma
volume_up
[härmade|har härmat] {verb}

härma (även: efterapa)
Det handlar om huruvida vi vill gå med och härma den amerikanska jordbruksproduktionen som bland annat innebär omfattande användning av antibiotika och hormoner.
The question is whether we want to copy the American agricultural production model, with its large-scale use of antibiotics and hormones, which would mean pushing the issue of public health aside.
Och jag hävdar att det som hände var en plötslig uppkomst av ett sofistikerat system av spegelneuroner, som gjorde det möjligt för dig att härma och imitera andra människors handlingar.
And I claim that what happened was the sudden emergence of a sophisticated mirror neuron system, which allowed you to emulate and imitate other people's actions.
härma (även: efterapa, mima, mime)
You can mimic what you can see.
Utan pennan var personerna lysande domare, men med pennan i munnen, när de inte kunde härma leendet de såg, försämrades bedömningsförmågan.
Without the pencil, subjects were excellent judges, but with the pencil in their mouth -- when they could not mimic the smile they saw -- their judgment was impaired.

Synonymer (svenska) till "härma":

härma

Användningsexempel för "härma" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishHan börjar härma och sedan att vidareutveckla.
Suddenly, he starts to emulate and then to innovate.
SwedishAtt härma ett leende och uppleva det fysiskt hjälper oss förstå huruvida leendet är fejkat eller äkta, så vi kan förstå känsloläget hos den som ler.
Mimicking a smile and experiencing it physically help us understand whether our smile is fake or real, so we can understand the emotional state of the smiler.