"hälsningar" - Engelsk översättning

SV

"hälsningar" på engelska

volume_up
hälsningar {enb. plur.}
EN

SV hälsningar
volume_up
{enbart pluralis}

hälsningar
volume_up
regards {enb. plur.}
Jag kommer naturligtvis att framföra era hälsningar till kommissionär Liikanen.
I will, of course, give your regards to Commissioner Liikanen.
Herr Ó Neachtain, jag sänder varma hälsningar till era nära vänner och väljare.
Mr Ó Neachtain, I send my warm regards to your close friends and constituents.
Kindest regards,

Användningsexempel för "hälsningar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishHerr Ó Neachtain, jag sänder varma hälsningar till era nära vänner och väljare.
Mr Ó Neachtain, I send my warm regards to your close friends and constituents.
SwedishJag ber er framföra hälsningar till herr Schulz, som inte längre finns här.
I would ask you to convey my good wishes to Mr Schulz, who is no longer here.
SwedishJag vill sända mina hälsningar till Andrej Sannikov och de andra som sitter i fängelse.
I would like to send greetings to Andrei Sannikov and the others who are in prison.
SwedishJag skulle vilja framföra hälsningar från min kollega Stavros Dimas.
Mr President, I should like to pass on greetings from my colleague, Mr Dimas.
SwedishJag skulle vilja framföra hälsningar från min kollega Stavros Dimas.
Mr President, I should like to pass on greetings from my colleague, Mr Dimas.
SwedishJag kommer naturligtvis att framföra era hälsningar till kommissionär Liikanen.
I will, of course, give your regards to Commissioner Liikanen.
SwedishTack för era hälsningar och för att ni skickade telegrammet i morse.
Thank you for your good wishes and for sending the telegram this morning.
SwedishHan kan inte närvara här i dag, men han har bett mig att framföra hans varma hälsningar.
He is unable to be here today and I am to pass on his best wishes.
Swedish   – Herr talman, herr kommissionär, mina hälsningar till kommissionen!
   – Mr President, Commissioner, my greetings to the Commission.
SwedishVarma hälsningar till dig och din son / dotter.
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
SwedishTill slut hälsningar till kommissionär Liikanen från intergroup s möte.
Finally, greetings to Mr Liikanen from the inter-group meeting.
SwedishJag skall ringa honom om några minuter för att vidarebefordra era, och hela kammarens, hälsningar.
I will telephone him in a few minutes and pass on your greetings and those of the House.
SwedishDärifrån kommer jag med hälsningar till er, fru talman för Europaparlamentet, fru Nicole Fontaine.
From that land I bring greetings to you, Mrs Fontaine, President of the European Parliament.
SwedishDärifrån kommer jag med vänskapliga hälsningar till er, ärade ledamöter av detta ädla parlament.
From that land I bring friendly greetings to you, honourable Members of this generous Parliament.
SwedishJag kommer med hälsningar från Europeiska unionens nordliga regioner.
Mr President, Commissioner, I bring greetings from the northern regions of the European Union.
SwedishMina hjärtligaste hälsningar till kollegerna på åhörarläktaren!
I bid a warm welcome to our colleagues in the gallery.
SwedishFrån det land som heter Angola kommer jag med hälsningar till de ärade inbjudna gästerna till denna kammare.
From that country named Angola I bring greetings to the illustrious guests at this Plenary Assembly.
SwedishJag talar som representant för Danuta Hübner som har blivit tvungen att resa till Rumänien och som sänder er sina hälsningar.
I am speaking on behalf of Mrs Hübner, who has had to go to Romania, and she sends you her best wishes.
SwedishJag vill framföra mina varmaste hälsningar till dem.
SwedishNär vi noterar 100-årsminnet av Internationella kvinnodagen skulle jag vilja framföra mina hälsningar till alla kvinnor.
As we mark the 100th anniversary of International Women's Day, I would like to convey my greetings to all women.