"hälsa" - Engelsk översättning


Menade du halsa
SV

"hälsa" på engelska

SV hälsa
volume_up
{utrum}

hälsa (även: hälsotillstånd)
volume_up
health {substantiv}
Det förbättrar barnens hälsa och skyddar mödrarnas hälsa och välbefinnande.
It improves the health of babies and protects the health and welfare of mothers.
Det som hotar djurs hälsa äventyrar faktiskt människors hälsa.
Any threat to animal health will also automatically endanger human health.
Linköpings universitet Avdelningen för hälsa och samhälle Institutionen för medicin och hälsa
Division of Health and Society Department of Medical and Health Sciences Campus US
hälsa (även: välbefinnande, välmående)
volume_up
wellbeing {substantiv}
Genom att göra det kommer programmet att bidra till hälsa och social välfärd.
By so doing, the programme will contribute to health and social wellbeing.
Ingenting är viktigare än våra barns hälsa, välmående och framtid.
Nothing is more important than the health, wellbeing and future of our children.
Patienter är mycket intresserade av sin egen hälsa och välbefinnande.
Patients are highly interested in their own health and wellbeing.

Synonymer (svenska) till "hälsa":

hälsa

Användningsexempel för "hälsa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Swedish.– Vi vill hälsa ledamöterna från de tio nya medlemsstaterna varmt välkomna.
   . We extend a warm welcome to the Commissioners from the ten new Member States.
SwedishDe är redo att starta ett nytt liv med inget förutan god vilja, hälsa och hopp
They are ready to realize a new life with nothing but good will, vigour and hope.
SwedishJag griper detta tillfälle att hälsa er alla välkomna till Cork, nu och år 2005.
I take this opportunity to extend to all a welcome to Cork, now and for 2005.
SwedishFörst vill jag hälsa rådet välkommet och tacka ministern för att han kommit hit.
I should like first to welcome the Council and to thank the Minister for joining us.
SwedishNär patienternas hälsa står på spel är ingen form av diskriminering godtagbar.
When patients' safety is at stake, any form of discrimination is unacceptable.
SwedishJag vill hälsa den nye ombudsmannen, som övertar detta värdefulla arv, välkommen.
I would like to welcome the new Ombudsman, who is taking on this valuable heritage.
SwedishJag vill också hälsa minister McDowell välkommen till kammaren.
   Mr President, I would also like to welcome Minister McDowell to the House.
SwedishJag skulle vilja hälsa fru Diamantopoulou välkommen hit i eftermiddag.
Mr President, I should like to welcome Mrs Diamantopoulou here this afternoon.
SwedishJag vill därför hälsa en delegation av borgmästare från denna region välkommen.
I should therefore like to welcome a delegation of mayors from this region.
SwedishVi är säkra på att ni kommer att hälsa Charlie McCreevy så mycket från oss alla.
We know you will give our best wishes to Charlie McCreevy from everybody.
Swedish(ES) Jag vill hälsa Elena Espinosa välkommen. Jag är mycket glad över att hon är här.
(ES) I would like to welcome Mrs Espinosa; I am very pleased that she is here.
SwedishLåt mig inleda med att hälsa er, och herr Maystadt, välkomna.
Madam President, let me first start with a word of welcome, also to Mr Maystadt.
SwedishOckså jag vill hälsa statsministern välkommen hit!
Madam President, Prime Minister, I too would like to welcome the Prime Minister here.
SwedishHälsa är en grundläggande social rättighet och en hörnsten i EU: s sociala modell.
That is absolutely true, and the more we can learn the better for each of us.
SwedishJag vill hälsa kommissionsledamot Louis Michel välkommen denna eftermiddag.
Mr President, I would like to welcome Commissioner Michel here this afternoon.
SwedishFör det första, vår skyldighet att skydda EU: s medborgare och att värna om deras hälsa.
In particular, there are two areas on which I thought you might have responded.
SwedishFöretagaren måste betrakta kostnaderna för hälsa på arbetsplatsen som en investering.
The employer should consider money spent on safety at work as an investment.
SwedishVi anser att det är viktigt att kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa värdesätts.
It is important to us that the sexual and reproductive rights of women are recognised.
SwedishJag vill hälsa de båda företrädarna för den serbiska oppositionen på läktaren välkomna.
A warm welcome to two representatives of the Serbian Opposition in the stand.
SwedishJag skulle vilja tacka kommissionsledamoten och hälsa honom välkommen.
Mr President, I should like to say thank you and welcome to the Commissioner.