SV häftig
volume_up
{adjektiv}

1. allmänt

häftig (även: akut, skarp, hög, fin)
volume_up
acute {adj.}
häftig (även: skadlig, felaktig, dålig, grym)
volume_up
bad {adj.}
häftig (även: cool)
volume_up
dope {adj.} [slang] (e.g. That´s dope)
volume_up
eager {adj.}
häftig (även: het, brännande, uppbrusande, spräng-)
häftig (även: känslig, utomordentlig, utsökt, fin)
häftig (även: bitsk, våldsam, vild, ilsken)
volume_up
fierce {adj.}
I den frågan utkämpades en häftig strid, särskilt mot rådet, men vi vann.
It was a fierce battle that we won here, particularly against the Council.
Samtidigt blir lokala tvister om naturresurser alt häftigare.
In addition, local disputes regarding natural resources are increasingly fierce.
I fredags drog en häftig storm över den autonoma regionen Azorerna.
Madam President, ladies and gentlemen, last Friday, a fierce storm hit the Autonomous Region of the Azores.
häftig (även: härlig, fräsig)
volume_up
groovy {adj.}
häftig (även: alkoholhaltig, arbetsam, grym, flitig)
volume_up
hard {adj.}
Debatten om sammansättningen av kommissionen, som stundtals var häftig, har gett deras röster i valet till Europaparlamentet ett klart mervärde.
The debate, which was at times hard-fought, on the putting together of the Commission, has given their votes in the European elections a manifest added value.
Jag skulle än en gång vilja be om ursäkt för att jag inte var på förlikningssammanträdet, som blev en mycket utdragen och häftig affär.
   Mr President, I would like to apologise yet again for not being at the conciliation meeting, which was a very lengthy and hard-fought affair.
häftig (även: skarp, förtjust, intensiv, klok)
volume_up
keen {adj.}
häftig (även: kvick, skarp, fin, hastig)
volume_up
quick {adj.}
häftig (även: skarp, enkel, svår, stram)
volume_up
severe {adj.}
Vilda Västern-metoder, hur lockande de än kan verka ur ett nationellt perspektiv, framkallar häftiga motreaktioner.
However attractive such wild west behaviour may seem at national level, it provokes severe counter-reactions.
Dessa byråer var faktiskt föremål för den mest häftiga och berättigade kritik mot den förra kommissionens arbete.
Criticism of the previous Commission's work was particularly severe, legitimately so, with regard to these Technical Assistance Offices.
häftig (även: forsande)
häftig (även: kraftfull)
häftig (även: våldsam, intensiv, lidelsefull)
För att än en gång komma tillbaka till miljöområdet: Fortfarande ringer i öronen Japans häftiga avslag att inför klimatkonferensen i Kyoto göra någon form av bindande löfte om att reducera utsläppen.
To return to the point about the environment: there still rings in our ears Japan's vehement rejection at the Kyoto World Climate Conference of any binding declaration on a reduction of emissions.
häftig (även: blåsig, stormig)
häftig (även: likgiltig, vårdslös, fräck, sansad)
volume_up
cool {adj.}
Och sedan kommer det bara att handla om att vara häftig.
And then it just becomes an industry of cool.
– Det var en häftig känsla när jag förstod att allt styrs av fysik – allt i naturen regleras av lagar!
It was such a cool feeling when I realized that everything in nature is controlled by physics!
Transgen-tekniken är också riktigt häftig.
Transgenesis is really cool too.
häftig (även: retlig)
volume_up
snarky {adj.}

2. vardagligt

häftig (även: toppen, mycket bra, asball, superb)
volume_up
awesome {adj.} [vard.]
Så hela datasetet är en miljard gånger häftigare än den här bilden.
So the entire data set is a billion times more awesome than this slide.
(Skratt) Så vi gav oss, och tog den väldigt praktiska vägen, som var lite mindre häftig.
(Laughter) Now again, we kind of caved in, and we did the very practical approach, which was a bit less awesome.
Innan vi hade häftiga handkontroller så använde vi benknotor.
~~~ Before we had awesome game controllers, we had sheep's knuckles.

3. "om sjukdom"

häftig

Synonymer (svenska) till "häftig":

häftig

Användningsexempel för "häftig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishFaktiskt äger det för närvarande rum en häftig diskussion om vad man berörs av.
In fact a debate is currently raging about this idea of concern.
SwedishNär folken inser omfattningen av den totala fakturan kommer besvikelsen att bli häftig.
When the people realize the size of the total bill, their disillusionment will be enormous.
SwedishRedan från början var dessa kriterier föremål för häftig debatt.
Right from the beginning, these criteria were the subject of vigorous debate.
SwedishRoosevelt gick till häftig attack mot oligopolen, USA:s storföretag, och återreglerade ekonomin.
Roosevelt heavily attacked the oligopolies, the big companies in the US, and reregulated the economy.
SwedishEn annan häftig diskussionspunkt i budgetutskottet var stödet till icke-statliga organisationer.
Another major point of discussion in the Committee on Budgets was the subsidising of non-governmental organisations.
SwedishFrån 1984, framtiden, kommer en häftig discorobot.
From the future of 1984, that's a funky disco robot.
SwedishVarför blir jag alltid skitnödig av häftig sex?
What is it about good sex that makes me have to crap?
SwedishDen enda riktiga valutan är den här konkursmässiga världen... det som du delar med någon annan när du inte är häftig.
The only true currency in this bankrupt world... is what you share with someone else when you're uncool.
SwedishSom ett land som ratificerat konventionen om barnets rättigheter råkar de i häftig konflikt med världen.
As a country which has ratified the Convention on the Rights of the Child, it is running into sharp conflict with the world.
SwedishJag kan endast konstatera att diskussionen om den saken är mycket häftig utanför kommittén medan den inte förs över huvud taget inom kommittén.
I can only note that the discussion on this point is far more heated outside the Committee than it is inside.
SwedishOch du fick en häftig klocka.
SwedishHär kan man också konstatera att kritiken mot kommissionen var mycket häftig, men att ministerrådet slapp undan nästan utan kritik.
I feel I should also note that the criticism levelled at the Commission was very violent, but the Council escaped almost unscathed.
SwedishJag sa också till henne: "De här suggorna, jag menar, ni kanske har uppmärksammat att suggan inte verkar befinna sig i häftig extas."
And I also said to her, "Now these sows. I mean, you may have noticed there, The sow doesn't look to be in the throes of ecstasy."
SwedishHon är en häftig morsa!
SwedishFångstintyget har ansetts vara alltför betungande och komplicerat, och även sanktionernas art och nivå har varit föremål för en häftig debatt.
The catch certificate has also been considered too cumbersome or complex, and the level and nature of the sanctions have also been fiercely debated.
SwedishÄr han häftig?
SwedishDetta har faktiskt varit föremål för en häftig debatt i vår delegation, i samband med vårt planerade besök i Moskva i slutet av veckan.
In fact, this has been the topic of a very heated discussion in our Russia Delegation, in connection with the Moscow visit we have planned for the end of this week.
SwedishJag vet inte om ni kommer ihåg att jag för ett par månader sedan lyfte fram en häftig kritik mot att vi danskar hade blivit förfördelade.
Madam President, I do not know if you remember, but, a couple of months ago, I severely criticised the fact that we Danes were being treated unfairly.
SwedishI WTO har Europeiska unionens subventioner fått häftig kritik och en målsättning att se över subventionerna ingår i slutsatserna från WTO-mötet i Qatar.
The EU's subsidies have come in for strong criticism in the WTO and part of the conclusions of the WTO meeting in Qatar was an objective to review subsidies.