SV

gripande {utrum}

volume_up
gripande

Användningsexempel för "gripande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDärför har han erbjudit oss ett nytt tal hos honom, i strävan efter något gripande...
This is why he has offered us a new set of words, in an attempt at pathos ...
SwedishDärför har han erbjudit oss ett nytt tal hos honom, i strävan efter något gripande...
This is why he has offered us a new set of words, in an attempt at pathos...
SwedishI går var jag i Galicien, och fiskarnas förtvivlan är verkligen gripande.
Yesterday I was in Galicia, where the desolation of the fishermen is truly striking.
SwedishJag har kraftfullt försvarat det europeiska mandatet för efterspaning och gripande i kammaren.
I have strongly defended the European search and arrest warrant in this House.
SwedishKanske en allt för gripande och därför inte sanningsenlig tidningsrubrik?
Could this be an arresting and, therefore, not very truthful headline?
SwedishHär handlar det definitivt om kollektiv utvisning eftersom det gjordes ett kollektivt gripande.
This is indeed a case of collective expulsion because there was a collective arrest.
SwedishEtt gripande inslag i den särskilda delegationens besök i Sarajevo var en minfältsinspektion.
A moving part of the visit of the ad hoc delegation to Sarajevo was an inspection of minefields.
SwedishJag instämmer med många av mina kolleger, särskilt med Michael Cashmans mycket gripande ord.
I agree with the words of many fellow Members, in particular the very moving words of Michael Cashman.
SwedishDe innefattar kvarstad, föreläggande, gripande och beslagtagande - det finns en hel rad olika benämningar.
They include attachments, injunctions, arrest and seizure: there are many different terms.
SwedishDen var oerhört vacker, och samtidigt gripande och sorglig.
It was at once extremely beautiful and somewhat poignant and sad.
SwedishDet sker många tragedier i världen, men de som drabbar barn är de mest gripande.
Mr President, many tragedies there are in the world but none more moving than those that affect children.
SwedishDetta har varit en gripande debatt och jag har noggrant noterat alla synpunkter som framförts.
Mr President, this has been an impressive debate and I have taken good note of all the points raised.
SwedishJag vill understryka att den utredning som inleddes efter kvinnans död ännu inte har lett till något gripande.
I wish to point out that the investigations launched after this woman's death have not made any progress so far.
SwedishRadovan Karadžićs gripande har bevisat att någon straffrihet inte existerar för sådana groteska brott som de mot mänskligheten.
Karadžić's arrest has proved that there is no impunity for such monstrous crimes as those against humanity.
SwedishGripande av demonstranter efter presidentvalet i Ryssland (omröstning)
SwedishDet här är en verkligt fascinerande och stundom gripande debatt.
Madam President, Commissioner Potočnik, ladies and gentlemen, this is a truly fascinating and, at times, moving debate.
SwedishDet var i sanning gripande händelser.
SwedishDu kan få hjälp vid dödsfall, olycksfall eller sjukdom, gripande eller frihetsberövande, våldsbrott och med hemtransport.
You can expect assistance in situations including death, accident or illness, arrest or detention, violent crime and repatriation.
SwedishOch det säger jag er, det var en väldigt gripande upplevelse, därför att för första gången så lyssnade jag, på en väldigt lång tid.
And I have to tell you, it was a very moving experience, because for the first time, I began listening -- in a long time.
SwedishLåt oss inte begära det omöjliga; staten har utfäst en belöning för hans gripande men har hittills inte lyckats spåra honom.
Let us not ask for the impossible; the state has offered a reward for his capture, but so far have not managed to track him down.

Synonymer (svenska) till "gripande":

gripande
gripa