"ge sig i kast med" - Engelsk översättning

SV

"ge sig i kast med" på engelska

SV ge sig i kast med
volume_up
{verb}

ge sig i kast med (även: tackla, sätta åt, ta itu med, klämma)
De saknar tålamod, de saknar rädsla för att ge sig i kast med svåra och besvärliga problem.
They lack patience, they lack fear of tackling difficult and complex problems.
De måste verkligen bättra på sina tacklingar - de måste verkligen ge sig i kast med situationen.
They really have to strengthen their tackling - they really must get to grips with the situation.
Jag ber kommissionen att vara beslutsam, och jag ber rådet att snarast ge sig i kast med behovet att fatta beslut.
I ask the Commission to be determined, and I ask the Council to urgently tackle the need to take decisions.
ge sig i kast med (även: attackera, ta itu med, kritisera, angripa)

Liknande översättningar för "ge sig i kast med" på engelska

ge verb
sig pronomen
I substantiv
English
i preposition
kast substantiv
med substantiv
English
med adverb
English
med preposition
English
med-
English
med. substantiv
English

Användningsexempel för "ge sig i kast med" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishOm de inte gör detta val kommer de aldrig att ge sig i kast med handlarna.
Unless they make those choices they will never get to grips with the traffickers.
SwedishDeras anhöriga ställs inför en skrämmande byråkrati som de tvingas ge sig i kast med.
Their relatives are faced with appalling bureaucracy through which they have to wade.
SwedishVåra ledare i politiken och näringslivet har enorma etiska frågor att ge sig i kast med.
Our political and our business leaders must come to grips with huge ethical issues.
SwedishDe saknar tålamod, de saknar rädsla för att ge sig i kast med svåra och besvärliga problem.
They lack patience, they lack fear of tackling difficult and complex problems.
SwedishDet glädjer mig att Europeiska kommissionen långt om länge har valt att ge sig i kast med detta.
I am pleased that the European Commission has, at last, raised this matter.
SwedishOch avvecklingen har ingen ännu vågat ge sig i kast med, inte ens Amerika, eftersom den är för svår.
No-one has dared actually to carry out that dismantling, not even in America.
SwedishJag kan nämna namnen på några gamla vänner som verkligen skulle ge sig i kast med denna fråga.
I could mention the names of a few old friends who would really come to grips with this issue.
SwedishVi har redan nämnt vissa utmaningar, och det kommer att dyka upp ännu fler att ge sig i kast med.
There are challenges that we have already mentioned and there will be new ones to contend with.
SwedishDe måste verkligen bättra på sina tacklingar - de måste verkligen ge sig i kast med situationen.
They really have to strengthen their tackling - they really must get to grips with the situation.
SwedishDe möttes istället av en snårig byråkrati – på ett främmande språk – som de blev tvungna att ge sig i kast med.
They were given a mass of bureaucracy – in a foreign language – through which they had to wade.
SwedishVi har lärt oss att det inte är någon lätt sak att ge sig i kast med den politiska substansen i en kommission.
We have learned that getting to grips with the political substance of a Commission is quite a business.
SwedishDetta är svåra frågor som den nya brittiska kommissionsledamoten för handel, Catherine Ashton, kommer att ge sig i kast med.
These are tough questions which the new Commissioner from Britain for trade, Baroness Ashton, will have to grapple with.
SwedishDärmed är det vår uppfattning att vitboken i föreliggande utförande inte utgör något realistiskt sätt att ge sig i kast med järnvägens framtid.
It now seems that the White Paper, as it is presented, is not a realistic way to handle the future of the railways.
SwedishOm man vill upprätthålla en marknadsorganisation måste man ge sig i kast med det som har betydelse – kvantiteterna snarare än priserna.
If you want to maintain a market organisation, you have to get to grips with what matters – the quantities rather than the prices.
SwedishBara på det sättet är det möjligt att ge sig i kast med de utmaningar som finns i samband med skapandet av nya fasta arbeten inom konkurrenskraftiga sektorer på världsnivå.
That is the only way of meeting the challenges of creating stable jobs in competitive sectors worldwide.
SwedishPå detta sätt strävar EU efter att hjälpa de berörda regionerna att ge sig i kast med de strukturella förändringarna och lösa den höga arbetslösheten.
In that way, Europe seeks to help the regions concerned to get to grips with structural change and overcome high unemployment.
SwedishJag hoppas att få svar på dessa frågor efter det stundande toppmötet, där man säkerligen kommer att ge sig i kast med denna besvärliga situation.
I hope to hear answers to these questions after the forthcoming summit, which I believe will get to grips with this tricky situation.
SwedishDe utmaningar som ligger framför oss är både svåra och stimulerande, och det portugisiska ordförandeskapet kommer att fortsätta att ge sig i kast med dem.
The challenges ahead of us are both difficult and stimulating, and the Portuguese Presidency will continue to engage with them.
SwedishPrecis som föredraganden mycket riktigt säger faller det utanför Europeiska unionens kompetens att ge sig i kast med frågor som gäller tillhandahållande av sjukvård.
As the rapporteur rightly acknowledges, the European Union does not have competence to engage in health care delivery.
SwedishUnionen måste dock, vilket vi har klargjort vid flera tillfällen, även ge sig i kast med uppgiften att gå framåt med Lissabonprocessen, som har kört fast.
However, as we have made clear on a number of occasions, the Union must also get to grips with advancing the stalled Lisbon process.