SV

galen {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
galen (även: tokig, vettlös, prillig)
Detta är en helt galen situation, som medlemsstaterna inte får uppmuntras att upprepa.
This is a crazy situation which Member States should not be encouraged to repeat.
Här talar vi om en slags galen urban politik på medlemsstatsnivå.
We are talking here about a kind of crazy 'urban policy' at Member State level.
Blir han inte galen av att sitta inlåst så länge?
Wouldn't he go crazy if he's locked up for a long time?
Om de får styra kommer vi att godta idén att vår värld antingen är ond eller galen.
Left to them, we will accept it for a fact that our world is either bad or mad.
Detta är en byråkrati som har blivit galen. Fråga bara gränsvakterna på plats, herr kommissionär.
This is bureaucracy gone mad; just ask the border guards on the ground, Commissioner.
Kon har blivit galen för att hon har ätit politik.
Cows have gone mad because they have been given a dose of politics.
Med detta avtal håller vi på med att stödja en absolut galen och absolut vansinnig regim.
This agreement will be supporting a regime that is completely and utterly insane.
Det var en massa ilska, galen humor, mycket uppmärksamhet, illgärningar.
It was a lot of anger, insane humor, a lot of attention, outrage.
Jag blir galen när det handlar om snatteri från gamla damer.
I'm insane when it comes to old-lady muggers, huh?
to be barking up the wrong tree
Som ni vet så är detta en känslig fråga, och vi bör gå mycket varsamt fram eftersom vi inte har råd att hoppa i galen tunna.
As you know it is a difficult subject, which I think we need to tackle very carefully, as we cannot afford to get it wrong.
galen (även: snurrig)
volume_up
bonkers {adj.} [vard.]
galen (även: tokig)
volume_up
buggy {adj.} [USA] [slang]
galen
volume_up
cuckoo {adj.} [slang]
galen (även: vansinnig, manisk)
galen
volume_up
batty {adj.} [vard.]
galen (även: bindgalen)
galen (även: vild, otämjd, farlig, vildsint)
galen (även: knasig)
volume_up
mental {adj.} [vard.]
Så kanske finns det ingenting som heter galenskap, och att bli diagnostiserad med en mentalsjukdom betyder inte att man är galen.
So maybe, you know, there's no such thing as crazy, and being diagnosed with a mental illness doesn't mean you're crazy.
2. "otrolig", vardagligt

Användningsexempel för "galen" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishOm de får styra kommer vi att godta idén att vår värld antingen är ond eller galen.
Left to them, we will accept it for a fact that our world is either bad or mad.
SwedishDetta är en helt galen situation, som medlemsstaterna inte får uppmuntras att upprepa.
This is a crazy situation which Member States should not be encouraged to repeat.
SwedishMed detta avtal håller vi på med att stödja en absolut galen och absolut vansinnig regim.
This agreement will be supporting a regime that is completely and utterly insane.
SwedishNär jag såg alla agenter blev jag galen, vilket jag vet inte var rätt.
When I saw you sent all those agents, I went crazy, which I know wasn't right.
SwedishÄr man galen för att man tror att man är den sista friska människan på jorden?
Does thinking you're the last sane man on the earth make you crazy?
SwedishHär talar vi om en slags galen urban politik på medlemsstatsnivå.
We are talking here about a kind of crazy 'urban policy' at Member State level.
SwedishOch den vinden i mitt ansikte gjorde att jag trodde att han var galen och att jag kunde köra.
And that wind in my face made me believe that he was mad and I would drive.
SwedishSkilj ägandet av rälsen från ägandet av tågen och man får en galen situation.
Split the ownership of the rails from the ownership of the trains and you get a crazy situation.
SwedishLåt oss inte börja i galen ända eller se oss besegrade på förhand.
We should not put the cart before the horse, and we must not give up before we begin.
SwedishDen här mannen, Joel Salatin, kallas för en galen bonde eftersom han odlar emot systemet.
This man, Joel Salatin, they call him a lunatic farmer because he grows against the system.
SwedishHan är en kallblodig galen mördare, men hon uppmuntrar honom.
Even though he's a cold-blooded killer and she encourages him, still, it's sweet.
SwedishÄn en gång har liberalismens anhängare definitivt börjat i galen ända.
Once again, the champions of liberalism have well and truly put the cart before the horse.
SwedishNej, hör nu, låt oss försöka undvika en " galen lax " -kris.
So, please, do let's try not to rush straight ahead into a 'mad salmon ' crisis.
SwedishDetta är en byråkrati som har blivit galen. Fråga bara gränsvakterna på plats, herr kommissionär.
This is bureaucracy gone mad; just ask the border guards on the ground, Commissioner.
SwedishNej, hör nu, låt oss försöka undvika en " galen lax" -kris.
So, please, do let's try not to rush straight ahead into a 'mad salmon' crisis.
SwedishDet var en massa ilska, galen humor, mycket uppmärksamhet, illgärningar.
It was a lot of anger, insane humor, a lot of attention, outrage.
SwedishÄr detta en galen metod för att förse sjukhusen med nya patienter?
Is this a crazed method to keep our hospitals busy with new patients?
SwedishMan kan därför säga att det under 2006 definitivt handlade om att börja i galen ända ...
Which leads me to say that in 2006 it was definitely a case of putting the cart before the horse...
SwedishOch om jag hade sagt att allt som kom skulle vara gratis-- så hade ni sagt att jag var galen.
And if I told you it was all coming for free, you would say, this is simply -- you're dreaming.
SwedishKon har inte blivit galen för att hon har ätit gräs, eller för att hon skulle ha rökt gräs.
Cows did not go mad because they ate grass, or even smoked it.