"gärna vilja" - Engelsk översättning

SV

"gärna vilja" på engelska

EN
SV

gärna vilja {verb}

volume_up
gärna vilja (även: ha, , välja, tycka om)
Samtidigt skulle revisionsrätten gärna vilja stärka kontrollen.
At the same time, the Court of Auditors would like to see tighter control.
Detta skulle vi gärna vilja att kommissionären förklarar före diskussionen.
We would like this point cleared up by the Commissioner before the debate.
Regelkommittén skulle jag alltså gärna vilja avskaffa.
So it is the regulatory committee that I should like to be abolished.

Liknande översättningar för "gärna vilja" på engelska

gärna adverb
vilja substantiv
vilja verb

Användningsexempel för "gärna vilja" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag skulle gärna vilja börja med att gratulera föredraganden, Lucas.
Mr President, allow me to start by congratulating the rapporteur, Mrs Lucas.
SwedishJag skulle gärna vilja höra om kommissionen och rådet också har denna intention.
I look forward to hearing whether the Commission and the Council do intend to do this.
SwedishFör det första skulle jag gärna vilja veta vilka medlemsstater ni tänker på.
Firstly, I should be interested to know which Member States you have in mind.
SwedishOm ni inte har sett det skulle jag mycket gärna vilja överlämna det till er.
What I would be very willing to do, if you have not seen it, is to pass it on to you.
SwedishJag skulle gärna kort vilja peka på konsekvensen av delad omröstning.
Mr President, I just wanted to point out what repercussions a split vote would have.
SwedishJag skulle gärna vilja veta vad föredraganden menade med denna punkt.
I should be pleased to hear what the rapporteur was aiming at with this section.
SwedishJag skulle gärna kort vilja redovisa varför vi inte kan godta de övriga ändringsförslagen.
And now I will give some of the reasons why we cannot accept the other amendments.
SwedishJag skulle gärna vilja höra åtminstone en uppskattning av de nödvändiga utgifterna.
I would be happy, Commissioner, to know at least an estimate of the necessary expenditure.
SwedishOch jag skulle gärna vilja höra rådsordförandens kommentar till detta.
And I would invite the President of the Council to act on this straight away.
SwedishJag skulle gärna vilja veta om ni känner till några rapporter i medierna.
I would be interested to know whether you are aware of any media reports.
SwedishVi skulle gärna vilja höra vad kommissionen tänker göra åt det här.
We would be interested in hearing what the Commission intends to do about this.
SwedishJag skulle gärna vilja få ett positivt svar från Europeiska kommissionen på det.
I would welcome a positive reaction from the European Commission.
SwedishJag skulle också väldigt gärna vilja veta vad kommissionen anser om detta.
I should be most interested to hear the Commission' s comments on this.
SwedishTre gånger tjugo procent blir en hel del, och vi skulle gärna vilja nå de målen.
Three times twenty per cent amounts to a great deal, and we would be happy to hit these targets.
SwedishJag skulle gärna vilja ta upp en annan punkt i förbindelse med vår egen intolerans.
I have a guilty conscience with regard to what is happening today and to what I am not doing.
SwedishJag skulle gärna vilja att kommissionär Liikanen allvarligt överväger detta.
I would appreciate it if Commissioner Liikanen were to take this into serious consideration.
SwedishJag skulle väldigt gärna vilja veta vad rådet drar för slutsatser av Jean Lamberts betänkande.
I am very keen to hear what conclusion the Council draws from Mrs Lambert's report.
SwedishJag skulle gärna vilja ha ett svar från kommissionär Monti på den frågan.
I would appreciate an answer from Commissioner Monti to this question.
SwedishJag skulle gärna vilja höra åtminstone en uppskattning av de nödvändiga utgifterna.
It is a shame that the draft regulation does not cover this issue.
SwedishBudgetkontrollutskottet skulle gärna vilja ägna mer tid åt utvärdering.
The Committee on Budgetary Control might well consider spending more time on evaluation.