"fylla i det" - Engelsk översättning

SV

"fylla i det" på engelska

Se exempelmeningar för "fylla i det" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "fylla i det" på engelska

fylla substantiv
fylla verb
I substantiv
English
i preposition
det adverb
English
det pronomen

Användningsexempel för "fylla i det" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag går med på att de små och medelstora företagen kan ha en mycket viktig funktion att fylla i det sammanhanget.
I accept the idea that SMEs can play a vital role in this. I would like to point out, however, that there seems to be a certain amount of hype going around.
SwedishKommissionen är fullt medveten om vilken viktig funktion parlamentet har att fylla i det avseendet, innan er mandatperiod avslutas.
The Commission is fully aware of the important role to be played by Parliament in this respect before your parliamentary term comes to an end.
SwedishDet råder ingen tvekan om att Frontex har en viktig funktion att fylla i det sammanhanget, och det är tydligt att medlemsstaterna vill se byrån förstärkt.
There is no doubt that Frontex has an important role to play in this regard, and it is clear that the Member States want to see the agency strengthened.
SwedishDe har inte heller fäst någon vikt vid att de belgiska myndigheterna ansvarar för att utreda fallet och att Europaparlamentet inte har någon uppgift att fylla i det här skedet.
Similarly, they have disregarded the fact that the Belgian Government is in charge of investigating the case and that the European Parliament has no role to play at this stage.
Lär dig andra ord
Swedish
  • fylla i det

Ta en titt på bab.las svensk-engelska lexikon.