"frid" - Engelsk översättning

SV

"frid" på engelska

SV frid
volume_up
{utrum}

volume_up
peace {substantiv}
Sök inte frid på annan plats, kära bror...... innan Athena har frid.
Do not seek peace elsewhere, dear brother...... until first you have pacified Athena.
Frid, hälsa, stillhet, lycka, nirvana. ~~~ Och priset?
Peace, health, serenity, happiness, nirvana.
Jag kan knappt hitta orden för att beskriva den frid jag kände när jag skådespelade.
I can hardly find the words to describe the peace I felt when I was acting.
frid (även: ro, stillhet, lugn, ljung)
volume_up
serenity {substantiv}
Frid, hälsa, stillhet, lycka, nirvana. ~~~ Och priset?
Peace, health, serenity, happiness, nirvana.
Jag anser att om vi i framtiden vill kunna ge våra medborgare fred, lugn och frid måste vi utarbeta ett helt annorlunda förslag och följa helt andra tankegångar.
I believe that if we want to guarantee our citizens peace, tranquillity and serenity in the future, we need to draw up a very different proposal and follow very different lines of thinking.

Synonymer (svenska) till "frid":

frid

Användningsexempel för "frid" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishNötboskapen fortsätter att dö i Belgien, Frankrike, Storbritannien, men allt är frid och fröjd.
Cows continue to die in Belgium, France and Great Britain, but everything is fine.
SwedishAllt är naturligtvis inte frid och fröjd i förbindelserna mellan EU och Ryssland.
Not everything is hunky-dory in EU-Russia relations, of course.
SwedishEU tror naturligtvis att om bara länderna blev medlemmar skulle allt bli frid och fröjd.
The EU, of course, believes that if they joined everything would resolve itself in sweetness and light.
SwedishRederierna i det vi brukar kalla ”gamla EU” fick stöd i flera år och allt var frid och fröjd.
Shipyards in what we call 'the old EU' have been receiving aid for many years and everything was fine.
SwedishOch barnen, både människor och björnar kan leva i frid.
And the children, both humans and bear cubs can live peacefully.
SwedishMaffian ska inte vara vilande, utan vila i frid.
It is not under control the mafia needs to be, but under the ground.
SwedishJag håller med föredraganden om att det är rätt att det fleråriga utvecklingsprogrammet får vila i frid.
I agree with the rapporteur that it is right that the multi-annual guidance programmes be laid to rest.
SwedishJag vill dock inte låtsas som om allt är frid och fröjd.
I would not pretend, however, that all is well.
SwedishAllt var bara frid och fröjd sade man, även i Irland.
Everything was fine supposedly, even in Ireland.
SwedishJag håller med föredraganden om att det är rätt att det fleråriga utvecklingsprogrammet får vila i frid.
   – Mr President, first of all, I should like to congratulate the rapporteur on the end report which is on the table, and which has also been well amended.
SwedishFrågan måste klargöras, och människorna i Nampula och barnen i Nampula, och i Moçambique som helhet, måste få hjälp, så att de kan leva i frid.
The Mozambican church says that the suspicions are well-founded and that there is a fear that the network is indeed functioning.
SwedishAllt är frid och fröjd, fru markisinna, det råder inga problem).
The direct equivalent in French is known as 'Tout va très bien, Madame la Marquise, il n'y a pas de problème'.
SwedishJag hoppas att framtidens barn i Uganda kommer att kunna leva i frid och att de mänskliga rättigheterna för personer som Innocent kommer att respekteras.
I hope that in future the children of Uganda will be able to live peacefully and that people like Innocent will have their human rights respected.
SwedishI fråga om mul- och klövsjukan råder det fortfarande frid i kandidatländerna.
As far as FMD is concerned, all is quiet in the candidate countries, but I would like to take this opportunity to observe that this state of affairs can change rapidly.
SwedishMed tanke på denna externa bedömning av FN förstår jag inte hur kommissionen kan fortsätta att vidhålla att förhandlingarna har en positiv dynamisk kraft och att allt är frid och fröjd.
Given this external UN assessment, I do not see how the Commission can keep on maintaining that the EPA negotiations have a positive dynamic and that everything is rosy.
Swedish. - (DE) Om man tror på vad som står i detta betänkande är allt frid och fröjd, och Rumänien och Bulgarien har visat att de är redo att tillämpa samtliga Schengenbestämmelser.
If you believe this report, everything is shipshape and Bristol fashion and Romania and Bulgaria have demonstrated that they are sufficiently prepared to implement all of the Schengen rules.