"frånsäga sig" - Engelsk översättning

SV

"frånsäga sig" på engelska

SV frånsäga sig
volume_up
{verb}

frånsäga sig (även: förneka, avsäga)
Man måste till vilket pris som helst undvika att en utredning av en olycka politiseras och att myndigheterna försöker att frånsäga sig ansvar och påverka utredningarnas resultat.
It must be avoided at all costs that an accident investigation is politicised and the authorities seek to disclaim responsibility and influence the outcome of the investigations.

Liknande översättningar för "frånsäga sig" på engelska

sig pronomen

Användningsexempel för "frånsäga sig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEnligt min mening får gemenskapen inte frånsäga sig sitt ansvar alltför lätt.
In my opinion, the Community should not be able to shirk its responsibility too easily.
SwedishSkälet är att medlemsstaterna kommer att skylla på EU och frånsäga sig ansvaret för systemets införande.
That is because the Member States will blame the EU and not take on the responsibility for introducing this system.
SwedishEnligt min mening bör parlamentet inte frånsäga sig sin makt genom att ge klartecken nu och följaktligen göra detsamma i mars.
In my view, Parliament should not relinquish its power by giving the go-ahead now and, logically, doing the same thing in March.
SwedishDen sociala dialogen får dock aldrig, herr Prodi, bli ett skäl för kommissionen och parlamentet att frånsäga sig sitt politiska ansvar.
But the social dialogue, Mr Prodi, must never be a reason for the Commission and Parliament to renounce their political responsibilities.
SwedishAtt avskaffa möjligheten till undantag kommer att utgöra ett skydd för de arbetstagare som enligt det nuvarande direktivet utsätts för påtryckningar att frånsäga sig sina rättigheter.
Unfortunately, a host of detailed regulation, which we believe may damage small enterprises in Europe, was voted through.
SwedishAtt avskaffa möjligheten till undantag kommer att utgöra ett skydd för de arbetstagare som enligt det nuvarande direktivet utsätts för påtryckningar att frånsäga sig sina rättigheter.
Ending the individual opt-out will give protection to those workers who under the present Directive face pressure to sign away their rights.
SwedishKommissionen kommer förstås inte att frånsäga sig rätten till initiativ och kommer att lägga fram ytterligare förslag som också bygger på det samförstånd som skapas i arbetsgruppen.
The Commission will, of course, not abdicate from its right of initiative and will present further proposals, building also on the consensus emerging in that task force.