"flyttning" - Engelsk översättning

SV

"flyttning" på engelska

SV

flyttning {utrum}

volume_up
1. allmänt
flyttning (även: steg, flytt, åtgärd, drag, utspel)
volume_up
move {substantiv}
Vid kopiering bibehålls originalet, vid flyttning raderas originalet.
When they are copied, the original stays where it is; when they are moved, it is deleted.
Frågan är om vi kommer att kalla det kapitlet för murens fall eller murens flyttning.
The question is whether we will call the chapter the fall of the wall or the moving of the wall.
Social trygghet i samband med flyttning inom gemenskapen
Social security: workers moving within the EU
flyttning
2. utbildning
flyttning (även: uppflyttning)

Användningsexempel för "flyttning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVid kopiering bibehålls originalet, vid flyttning raderas originalet.
When they are copied, the original stays where it is; when they are moved, it is deleted.
SwedishFrågan är om vi kommer att kalla det kapitlet för murens fall eller murens flyttning.
The question is whether we will call the chapter the fall of the wall or the moving of the wall.
SwedishDenna flyttning kan tillskrivas den betydande och obestridda temperaturhöjningen av havsvattnet.
This migration is attributed to the significant and undisputed warming of the waters.
SwedishSjälvklart medför denna flyttning vissa logistiska problem, som kommer att lösas före sommaren.
Clearly, this transfer raises logistical problems, but these will be resolved by the summer.
SwedishJag tänker i detta avseende på dotterbolag och flyttning av ett bolags säte inom hela Europa.
I am thinking in this respect of subsidiaries and transfers of registered offices throughout Europe.
SwedishSocial trygghet i samband med flyttning inom gemenskapen
Social security: workers moving within the EU
SwedishDet är murens fall vi alla gläder oss över, men det är murens flyttning vi nu håller på att förverkliga.
It is the fall of the wall which we are all happy about, but what we are in the middle of doing is moving the wall.
SwedishHär måste entydigt principen om klimatskydd gå före principen om nedläggning och flyttning.
This is where, as a principle, climate protection must, without doubt, be given priority over factory closures and the transfer of production.
SwedishDetta gäller framförallt eftersom handeln med utsläppsrätter tillåter flyttning av del av utsläppen till ett annat ställe.
This is particularly the case when emissions trading simply allowed some of the emissions to be moved elsewhere.
SwedishUnicef har själv påtalat vilka följder till exempel stängning eller plötslig flyttning av ett multinationellt företag får.
UNICEF has denounced the consequences of, for example, the closure or sudden departure of a multinational company.
SwedishJag påminner parlamentet om att det i detta direktiv fastställs allmänna regler för flyttning och innehav av punktskattepliktiga varor.
It is obvious that the proposals in this report anticipate a future crisis of confidence in the euro.
SwedishFörslaget syftar till att för EU: s medborgare klargöra vilka regler som gäller vid flyttning av varor mellan medlemsstaterna.
The other amendments to Article 7 serve to simplify the language and to incorporate more accurate terminology.
SwedishGenom kompromissen ändras den rådande situationen till förmån för fusioner, uppdelning av företag och flyttning av säten.
In fact, in the compromise, the status quo is being resettled for mergers, divisions of companies and transfers of seats.
SwedishEnligt den definition som ges anses flyttning för kommersiella ändamål omfatta alla förflyttningar utom för enskilt bruk.
According to the definition given, movement for commercial purposes is considered to be any movement other than that for personal use.
SwedishFörslaget syftar till att för EU:s medborgare klargöra vilka regler som gäller vid flyttning av varor mellan medlemsstaterna.
For the European citizens the proposal aims to clarify the existing rules on the movement of goods from one Member State to another.
SwedishEnligt den definition som ges anses flyttning för kommersiella ändamål omfatta alla förflyttningar utom för enskilt bruk.
The Commission considers that drawing attention to this requirement is positive and would accordingly accept the three amendments tabled.
SwedishJag talar om det fjortonde bolagsrättsdirektivet om flyttning av ett bolags säte, den plats där företaget är registrerat.
I refer here to the 14th Company Law Directive on the transfer of the company's registered office, the place where companies are registered.
SwedishDet huvudsakliga syftet med kommissionens föreslagna ändringar av artikel 7 är följaktligen att fastställa flyttning för kommersiella ändamål.
The main aim of the Commission’s proposed amendments to Article 7 is therefore to define movement for commercial purposes.
SwedishJag påminner parlamentet om att det i detta direktiv fastställs allmänna regler för flyttning och innehav av punktskattepliktiga varor.
I would remind the House that this Directive sets out general rules for the movement and holding of products that are subject to excise duty.
SwedishRitobjekten som du infogar via utrullningslisten Ritfunktioner i dina dokument kan skyddas mot oavsiktlig flyttning och ändring av storleken.
The draw objects that you insert in your documents with the Draw Functions floating toolbar can be protected from being accidentally moved or changed in size.

Synonymer (svenska) till "flyttning":

flyttning