SV

flytt {neutrum}

volume_up
flytt (även: steg, åtgärd, drag, utspel, flyttning)
volume_up
move {substantiv}
Det skulle också göra resecirkusen, som vår månatliga flytt ofta kallas, till ett minne blott.
It will also make the travelling circus, as our once-monthly move is often described, a thing of the past.
Han erbjöd mig... ett fett kontrakt, hyra, och flytt-utgifterna.
He offered me... a fat five-year contract, housing allowance, moving expenses.
Låt mig gratulera er till er utnämning och er flytt från en stol till en annan.
Mrs Malmström, I would like to congratulate you on your election and your move from one bench to the other.

Användningsexempel för "flytt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFörtrycket och hungern har gjort att tiotusentals människor har flytt till Kina.
Repression and hunger mean that tens of thousands of people have fled to China.
Swedish300 000 människor har flytt från Moluckerna ­ de flesta av kristen bekännelse.
Three hundred thousand people have left the Moluccas - most of them Christians.
Swedish300 000 människor har flytt från Moluckerna­ de flesta av kristen bekännelse.
Three hundred thousand people have left the Moluccas - most of them Christians.
SwedishFlera tiotusentals flyktingar har flytt till angränsande Kamerun och Nigeria.
Several tens of thousands of refugees have fled to neighbouring Cameroon and Nigeria.
SwedishMånga har flytt till grannlandet Bangladesh och har blivit brutalt förföljda på vägen.
Many have fled to neighbouring Bangladesh and have been brutally persecuted en route.
SwedishHundratusentals människor har fördrivits eller flytt till följd av oroligheterna.
Hundreds of thousands of people have been driven away or have fled in the face of rioting.
SwedishUppskattningsvis 173 000 Mogadishubor har flytt undan våldet bara de senaste två veckorna.
An estimated 173 000 Mogadishu residents fled the violence in the past two weeks alone.
SwedishHan erbjöd mig... ett fett kontrakt, hyra, och flytt-utgifterna.
He offered me... a fat five-year contract, housing allowance, moving expenses.
SwedishEnligt FN har 800 000 personer flytt sina hem sedan konfliktens början.
According to the UN, since the start of the conflict 800 000 people have fled their homes.
SwedishOm tusentals har flytt, hur många fler tusen har dött när de försökt fly?
If thousands have escaped, how many more thousands have died trying?
SwedishJag hade flytt från våId hela mitt liv när jag istället skulle sökt mig till det.
Here, I'd been running away from violence my whole Iife, and I should have been running towards it.
SwedishFörtrycket och hungern har gjort att tiotusentals människor har flytt till Kina.
The death penalty is also applied as a political instrument.
SwedishNordsidans armé har ockuperat Abyei och 15 000 människor har flytt.
The Northern army has occupied Abyei and 15 000 people have taken flight.
SwedishMan tror att förövarna är brittiska pedofiler som flytt från sitt hemland.
It is believed that this is the work of British paedophiles who have fled their native country.
SwedishVi måste gå framåt i utvecklingen när det gäller flytt och erkännande av officiella handlingar.
We need to make progress in relation to the movement and the recognition of authentic acts.
SwedishEller flytt från en FBl-agent och nästan haft ihjäl mig på kuppen?!
Or evading an officer and almost getting me killed in the process?!
SwedishEn flytt bort från Tårfyllda Sjön skulle nog få dig att må bättre.
Maybe if you moved away from Lake Lachrymose you might feel better.
SwedishMänniskor har alltid flytt från naturkatastrofer, dåliga skördar, torka, översvämningar och svält.
People have always fled from natural disasters, poor harvests, drought, floods and famine.
SwedishBara sedan januari har över 300 000 människor flytt från sina hem.
Since January alone, over 300 000 people have fled their homes.
SwedishOtaliga parlamentsledamöter har dödats eller flytt, och det är bara några enstaka som bor kvar i Burma.
Numerous MPs have been killed or have fled the country and only a few are left in Burma.