"flyga med" - Engelsk översättning

SV

"flyga med" på engelska

SV flyga med
volume_up
{verb}

flyga med (även: öka snabbt)

Liknande översättningar för "flyga med" på engelska

flyga verb
med substantiv
English
med adverb
English
med preposition
English
med-
English
med. substantiv
English

Användningsexempel för "flyga med" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Swedish(Applåder) Bruno Giussani: Markus, jag tror vi skall flyga med den en gång till.
(Applause) Bruno Giussani: Markus, I think that we should fly it once more.
SwedishAtt leda utskottet efter Terry Wynn är som att flyga med autopilot.
Chairing the Committee after Mr Wynn is like flying on autopilot.
SwedishAtt leda utskottet efter Terry Wynn är som att flyga med autopilot.
Chairing the Committee after Mr Wynn is like flying on autopilot.
SwedishSå de började flyga på hög höjd med otroligt höga farter.
So they started flying them at high altitudes at incredibly high speeds.
SwedishOm du sjabblar får du flyga lastplan med gummihundskit från Hongkong.
You screw up just this much, you'll be flying a cargo plane full of rubber dog shit out of Hong Kong.
SwedishDu kom för att du ville flyga med oss och kämpa mot tyskarna.
You came because you wanted to fly with us and fight the Germans.
SwedishOch vi tillkännagav att vi skulle flyga med Stephen Hawking.
And we announced that we were going to fly Stephen Hawking.
SwedishEn 44-årig, dokumenterat psykiskt sjuk amerikan skulle flyga med sin fru från Miami till Orlando.
A 44-year-old American with a history of psychiatric illnesses was flying with his wife from Miami to Orlando.
SwedishVi kunde landa när vi ville och flyga hem med flygplan.
We could land anytime and fly back home with an airplane.
SwedishÄven om vi hade sänkt gränsen skulle flygbolagen ändå inte ha upphört med att flyga med tomma plan.
Even if we lowered it, the airlines would still not consider putting a stop to the practice of flying empty planes.
SwedishOm man i dag vill flyga mellan Bryssel och Washington kan man bara flyga med ett amerikanskt eller belgiskt flygbolag.
Today, if you wish to fly between Brussels and Washington, you can only travel with a US or Belgian airline.
SwedishUnder detta år som vi tillbringade med att flyga fram och tillbaka, insåg vi att vi hade förälskat oss i platsen.
Over the course of this year that we spent flying back and forth, we realized we had fallen in love with the place.
SwedishVi brukade.. brukade flyga in med helikopter.
SwedishUrsäktar ni att ni inte kan flyga med oss?
You guys don't mind not flying with us?
SwedishFör det tredje, när Norden gjorde sina beräkningar, antog han att planet skulle flyga med en relativt låg hastighet på låga höjder.
Thirdly, when Norden was making his calculations, he assumed that a plane would be flying at a relatively slow speed at low altitudes.
SwedishJag vädjar på det grekiska folkets vägnar att ge Olympic Airways en chans för att vi ska kunna lita på att vi kan flyga med detta flygbolag.
I make a plea on behalf of the Greek people to give Olympic Airways a chance so that we have the security of flying with this airline.
SwedishDet måste således vara dyrare att flyga med vissa flygplan, det måste vara omöjligt att flyga med vissa flygplan, på nätterna till exempel.
Accordingly, it should be more expensive to fly certain aircraft and it should be impossible to fly certain aircraft at night for example.
SwedishNågot som jag känner till mycket väl -- vissa saker, som till exempel vi har två motorer på en Airbus och du kan flyga den med enbart en motor.
Something that I know very well -- these principles, for example, we have two engines on an Airbus; with only one engine, you can fly it.
SwedishNödvändigheten av anmälningar till Bryssel faller bort, vilket innebär att kommissionen i denna sak kommer att flyga med autopilot i framtiden.
The requirement to lodge applications in Brussels will be dropped; in other words, the Commission will be completely in the dark in future.
SwedishKonkurrensen på luftfartsområdet har bidragit till att det i många fall finns avsevärt mer fördelaktiga möjligheter att flyga än med en biljett till fullt pris.
Competition in air travel has meant that in many cases it is considerably cheaper to fly than to buy a full-fare rail ticket.