"flitiga" - Engelsk översättning

SV

"flitiga" på engelska

EN

SV flitiga
volume_up
{adjektiv}

flitiga (även: verksam, aktiva, aktiv, flitig)
volume_up
active {adj.}

Synonymer (svenska) till "flitig":

flitig

Användningsexempel för "flitiga" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishNi sänder också ett tydligt budskap till kommissionen och medlemsstaterna att dessa skall vara flitiga i processen.
You also send a clear message to the Commission and the Member States to be ambitious in this process.
SwedishDessa medborgare är flitiga användare av allmänna transportmedel, och de är beroende av att vi i Europaparlamentet tillvaratar deras intressen.
These citizens are important users of public transport and they depend on us in the European Parliament to get it right.
SwedishDen brittiske sexologen Roy Levin har spekulerat i att det här är kanske varför män utvecklades till att bli sådana entusiastiska och flitiga onanister.
British sexologist Roy Levin has speculated that this is perhaps why men evolved to be such enthusiastic and frequent masturbators.
SwedishParlamentet har gjort flitiga ansträngningar för att diskutera kommissionens förslag om budgetrubrikerna i kapitel A-30, som legat på bordet sedan i maj.
Parliament has made painstaking efforts to discuss the Commission’s proposals on the budget headings under chapter A-30, which have been on the table since May.
SwedishAv det utan tvekan flitiga och ambitiösa arbetet kommer säkert fortfarande något att ge resultat.
Certainly, there will be results on one or two further fronts thanks to the indisputably conscientious and ambitious work done there.
SwedishJag applåderar även såväl kommissionen, för dess flitiga och ihärdiga arbete för att omsätta denna ambition i handling, som det mycket goda samarbetet med rådet.
I also applaud the Commission for its diligence and commitment in putting this ambition into practice, as well as the highly positive collaboration of the Council.