"flicka" - Engelsk översättning

SV

"flicka" på engelska

EN
EN
volume_up
fräck flicka {utr.} [exempel]
EN
volume_up
ung flicka {utr.} [exempel]
EN
SV

flicka {utrum}

volume_up
flicka (även: tjänsteflicka, tjej, brutta)
volume_up
girl {substantiv}
Dagen innan gjorde en ungersk flicka från Subotica/Szabadka en upprörande upptäckt.
The day before, a Hungarian girl from Subotica/Szabadka made a shocking discovery.
En genomsnittlig japansk flicka kan till exempel räkna med att bli 83 år gammal.
An average Japanese girl, for example, can expect to live to the age of 83.
Det var en åttaårig flicka, en tioårig flicka.
There was an eight year-old girl, a 10 year-old girl.

Användningsexempel för "flicka" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDagen innan gjorde en ungersk flicka från Subotica/Szabadka en upprörande upptäckt.
The day before, a Hungarian girl from Subotica/Szabadka made a shocking discovery.
SwedishEn genomsnittlig japansk flicka kan till exempel räkna med att bli 83 år gammal.
An average Japanese girl, for example, can expect to live to the age of 83.
SwedishVi blev så glada att höra om födelsen av er nyfödde pojke / nyfödda flicka.
We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
SwedishNA: Ja, låt mig först varna er att jag inte är något traditionell jemenitisk flicka.
NA: Well, let me first warn you that I'm not the traditional Yemeni girl.
SwedishNär vi kom hit, blev vi hjälpta av en flicka. som tog oss till Castlegard.
When we first arrived here, we were helped by this girl who took us up to Castlegard.
SwedishVideo: Flicka 1: Min karaktär är oftast en pojkflicka, Hennes håller på mer med killar.
Girl 1: Yeah, my character is usually a tomboy. ~~~ Hers is more into boys.
SwedishTa min flicka, starta en egen klubb med min ideé...... och killen tjänar millioner.
Takes my best girl, starts his own company with my idea...... and the guy makes millions.
SwedishEn av sångerna var från Georgien och handlade om en flicka som hette Suliko.
One of them was Georgian in origin, about a girl whose name was Suliko.
SwedishBland de döda återfinns en fyraårig pojke, en tioårig flicka och en pojke på sexton år.
The dead included a four-year old boy, a ten-year old girl and a sixteen-year old boy.
SwedishFlicka 6: Jag löper, spelar fotboll, spelar basket, jag älskar att ha saker att göra.
Girl 7: I run track, I played soccer, I play basketball, and I love a lot of things to do.
SwedishJaha, en titt på en flicka med trånga byxor och stora bröst...... och plötsligt är du korkad?
So, one look at a girl in tight pants and big tits and suddenly you're stupid?
Swedish(Talaren sjöng. ) " Flicka träd varsamt fram, ty scenen är sned" .
(The speaker sings) ' Tread carefully, young lady, because the stage is uneven' .
SwedishSom jag sade är jag lika ledsen som ni över att denna flicka har behandlats på det sätt hon har.
As I said, I am as sorry as you are that this girl has been handled as she has.
SwedishVi hade fallet med Leah Betts, en ung flicka som dog efter att ha använt ecstasy, ett amfetamin.
We had the case of Leah Betts, a young girl who died taking ecstasy, an amphetamine.
SwedishVi lärde oss av detta, att du inte vill söka bråk med en nioårig flicka med stridsvagnar.
And we learned in this, you don't really ever want to cross a nine year-old girl with tanks.
SwedishOch jag var annan före allt annat -- även innan jag var en flicka.
And I was "other" before being anything else -- even before being a girl.
SwedishHur kunde jag motstå denna begäran från denna vackra, blonda, bulgariska flicka, herr talman?
Could I have refused to accept that beautiful Bulgarian blonde' s request, Mr President?
SwedishYtterligare bilder: En ung flicka på väg hem efter ett biobesök.
Here are some more images. A young girl is on her way home after a trip to the cinema.
SwedishDet var en sådan här pistol som så tragiskt dödade en tolvårig flicka i Manchester - Kamilah Peniston.
A gun like this tragically killed a 12-year-old Manchester girl, Kamilah Peniston.
SwedishEtt sista ord för det unga Europa, vårt Europa, denna unga flicka som vi håller på att bygga upp.
Lastly, a final word to young Europe, our Europe, this young girl that we are creating.

Synonymer (svenska) till "flicka":

flicka
flickor
Swedish