"flertalet" - Engelsk översättning

SV

"flertalet" på engelska

EN
EN
SV

flertalet {adjektiv}

volume_up
flertalet (även: många, massor)

Användningsexempel för "flertalet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet godkändes i en reviderad handlingsplan av flertalet av de berörda parterna.
That was approved, in the revised action plan, by the majority of stakeholders.
SwedishDet syftar till att korrigera flertalet problem med det befintliga Nicefördraget.
It corrects most of the problems from which the present Treaty of Nice suffers.
SwedishHar inte flertalet av de gångna seklernas krig utkämpats mellan nationalstater?
Or have most of the wars of the last centuries not been wars of nation states?
SwedishJag säger detta i mitt eget och det överväldigande flertalet européers namn.
I say this in my name and in the name of the overwhelming majority of Europeans.
SwedishFlertalet av de ändringar som vi föreslog förra gången har, som sagt, förts in.
As I say, the majority of those changes we proposed last time have been introduced.
SwedishDet gnidna förslag som kommissionen har lagt fram förkastas av flertalet länder.
The miserly proposal by the Commission has been rejected by most countries.
SwedishDe svenska försvarsutgifterna per capita har varit högre än i flertalet andra länder.
Swedish defence spending per capita has been higher than in many other countries.
SwedishFristen den 1 januari 2000 för flertalet medlemsstater förefaller även lämplig.
The deadline of 1 January 2000 for most Member States also seems adequate.
SwedishVad skulle ökad tillväxt innebära om den inte kom det stora flertalet till godo?
What would greater growth mean if it did not benefit the largest number?
SwedishDet stora flertalet av dessa transaktioner äger emellertid rum inom en EU-medlemsstat.
However, the vast majority of those transactions happen within an EU Member State.
SwedishI flertalet EU-länder sitter i dag regeringar som domineras av socialdemokrater.
In the majority of EU countries, there are now governments dominated by social democrats.
SwedishI slutet av april i Tel Aviv mötte vi företrädare för flertalet av dessa rörelser.
At the end of April, we met the representatives of most of these movements in Tel Aviv.
SwedishDet finns dock fortfarande ett stort antal frågor att ta itu med inom flertalet områden.
However, there are still a great number of issues to be tackled in numerous areas.
SwedishJag tror att flertalet kvinnor känner till detta problem och beter sig ansvarsfullt.
I believe that the majority of women are aware of this problem and behave responsibly.
SwedishFlertalet olyckor och incidenter inom flyget beror på den mänskliga faktorn.
Most accidents and incidents that occur in air transport occur because of human error.
SwedishDet stora flertalet är extremt noga med att de produkter som de marknadsför är säkra.
The vast majority are extremely careful that a product they put on the market is safe.
SwedishAtt tala om dessa sjukdomar är ett första steg i att bota flertalet av dem.
Talking about these illnesses is a first step towards curing most of them.
SwedishDet finns dock fortfarande ett stort antal frågor att ta itu med inom flertalet områden.
It is good to maintain the criteria in order to retain the support for enlargement.
SwedishJag håller inte med det stora flertalet i kammaren.
Mr President, ladies and gentlemen, I am going to disagree with the majority in the House.
SwedishDet stora flertalet av Maltas befolkning är emellertid motståndare till vårjakten.
However, the majority of Maltese society is opposed to spring hunting.

Synonymer (svenska) till "flertalet":

flertalet
flertal