"finsk" - Engelsk översättning

SV

"finsk" på engelska

EN

SV finsk
volume_up
{adjektiv}

finsk (även: finländsk, finskt)
Finsk mat har inspirerats av de kontinentala, ryska och svenska köken.
Finnish cuisine has been influenced by continental, Russian and Swedish food.
Det blev också en finsk front här som jag kan säga att jag håller med.
There was also a Finnish front here which I have to say I agree with.
Innan jag kom hit till sammanträdet tittade jag på finsk teve.
Mr President, before I came here for today' s sitting, I was watching Finnish television.

Synonymer (svenska) till "finsk":

finsk

Användningsexempel för "finsk" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet finsk-ugriska marifolket utstår för närvarande svår diskriminering.
The Finno-Ugric Mari people are currently suffering severe discrimination.
SwedishDet är olyckligt att den nordliga dimensionen många gånger uppfattats som en intern finsk fråga.
It is unfortunate that the Northern Dimension has often been seen as an issue internal to Finland.
SwedishUr finsk synpunkt är truppminor ett viktigt försvarsmedel.
For Finland infantry mines are a vital force in our land defences.
SwedishDoktorand vid Uppsala universitet     (Finsk-ugriska institutionen)          96.09.01 – 97.06.30 
Ph.D. student at Uppsala University     (Department of Finno-ugric languages)          96.09.01 – 97.06.30 
SwedishFörst vill vi gratulera Alexander Stubb till utnämningen till finsk utrikesminister.
Mr President, number one: we congratulate Alexander Stubb on his elevation to Foreign Minister in Finland.
SwedishEU ger också ekonomiskt stöd till de finsk-ugriska folken för deras kamp att bibehålla sin identitet.
The EU is also providing financial support to the Finno-Ugric peoples for the fight to maintain their identities.
SwedishIngen civil kan trampa på en finsk mina eller av en händelse trampa på en oskadliggjord minas snubbeltråd.
I represent an EU country that is committed to fulfilling its obligations under the Ottawa Treaty by the year 2016.
SwedishKommissionen är på det hela taget medveten om läget för den finsk-ugriska ursprungsbefolkningen, såsom för befolkningen i Mari El i Ryssland.
More generally, the Commission is aware of the situation of Finno-Ugric indigenous peoples, such as the Mari-El people in Russia.
SwedishLaxfisket i Torne älv har förbjudits av finsk-svenska gränsälvskommissionen, trots att allt vatten i detta område är enskilt ägt.
The Finno-Swedish Border Rivers Commission has banned salmon-fishing in the River Torne despite the fact that all waters in the area are privately owned.
SwedishDetta handlar inte bara om en isolerad händelse utan om Mariminoritetens rättigheter och faktiskt om de finsk-ugriska minoriteternas rättigheter generellt.
This is not simply a matter of an isolated event, but at the rights of the Mari minority and indeed of the Finno-Ugric minorities in general.
SwedishSom finsk medborgare har jag ett särskilt intresse för de arbetstagare som förlorat sitt arbete på grund av att Nokia upphört med tillverkningen i Bochum.
Being a Finn, I take a special interest in the plight of the workers who have lost their jobs due to the cessation of Nokia production in Bochum.