"finna sig" - Engelsk översättning

SV

"finna sig" på engelska

SV finna sig
volume_up
{verb}

Denna situation får den europeisk unionen inte längre finna sig i!
This situation cannot be tolerated by the European Union any longer.
Kommissionen tänker inte finna sig i denna situation och detsamma gäller de flesta parlamentsledamöterna vad jag förstår.
The European Commission and, I believe, most Members of this House will not tolerate this situation.
Så långt dessa protokollförklaringar sträcker sig till ännu ej upprättade tekniska instruktioner och ett upptagande av biocidprodukter i bilaga I, kan man kanske ännu finna sig i detta.
Where such declarations cover future technical guidelines and the inclusion of active substances in Annex 1, they can perhaps be tolerated.

Liknande översättningar för "finna sig" på engelska

finna verb
sig pronomen

Användningsexempel för "finna sig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMänniskor som bosätter sig här får uppmanas att finna sig i den rättsordningen.
People who come and live here can be asked to fit in with this legal order.
SwedishMan kan endast finna sig själv, sin egen identitet, i kontakt med en annan.
You cannot find yourself, you cannot find your identity, except in contact with others.
SwedishDet är inte acceptabelt att behöva finna sig i avbrott inom detta område.
Putting up with interruptions in this area is not acceptable.
SwedishDenna situation får den europeisk unionen inte längre finna sig i!
This situation cannot be tolerated by the European Union any longer.
SwedishJag delar den åsikt som några av er har, att farliga produkter måste finna sig i att begränsas.
I share the view of some of you that dangerous products ought to be subject to restrictions.
SwedishKrig är aldrig något oundvikligt som man bara har att finna sig i.
Mr President, Mr Solana, war is never something inevitable that one just has to resign oneself to.
SwedishJag förstår det helt enkelt inte, och jag ser inte detta som något parlamentet bör finna sig i stillatigande.
The third person to speak also says, ‘ That may well be so, but I ’ m right’.
SwedishKommissionen kan finna sig i första delen av ändringsförslaget.
The Commission can identify with the first part of the amendment.
SwedishEU kan inte finna sig i osäkra kläder eller leksaker.
The European Union cannot resign itself to unsafe clothing or unsafe toys.
SwedishFrån den här positionen kan jag endast hoppas att parterna kommer att finna sig i slutsatserna från Rambouillet.
My hope is simply that the parties will accept the conclusions of Rambouillet.
SwedishHur tror ni att var och en skall kunna finna sig tillrätta?
How do you think it will be possible for everyone to manage?
SwedishDet kommer Europaparlamentet inte att finna sig i hur som helst.
The European Parliament will not simply let this pass.
SwedishSkulle parlamentet finna sig i att klausulen tillämpades ömsesidigt?
Would it agree to reciprocally apply this clause?
SwedishBeslutsfattare och allehanda människor i nyckelpositioner fick finna sig i att leva med personskydd.
Decision makers and a variety of people in key positions had to learn to live with personal bodyguards.
SwedishJag förstår det helt enkelt inte, och jag ser inte detta som något parlamentet bör finna sig i stillatigande.
I simply do not get it, and I do not see this as something that this House can take lying down.
SwedishPå LiU finns koordinatorn Anica Nordfelt på plats för att hjälpa nykomna att finna sig tillrätta i vardagslivet.
At LiU Anica Nordfelt is on hand to help new arrivals to settle in.
SwedishKommissionen har förpliktat sig att finna det bästa sättet för att ge ny fart åt diskussionerna i den här frågan.
The Commission has undertaken to find the best way of restarting discussions on the subject.
SwedishMan får finna sig i att bli behandlad på samma sätt som de andra.
You have to be treated in the same way as others.
SwedishSom resultat av Agenda 2000 fick jordbrukarna i Europa finna sig i ett inkomstbortfall på 5 miljarder euro.
As a result of Agenda 2000, European farmers had to accept a EUR 5 billion reduction in their income.
SwedishDå är jag övertygad om att den nya kommissionsledamoten och det nya kontrollorganet kommer att finna sig till rätta.
Then I am convinced that the new Commissioner and the new Agency will as yet find their feet.