"finländare" - Engelsk översättning

SV

"finländare" på engelska

EN
EN

SV finländare
volume_up
{utrum}

finländare
volume_up
Finn {substantiv} (from Finland)
Vi har Frontex, vår gränsförvaltningsbyrå, som råkar ledas av en finländare.
We have FRONTEX, our external frontier protection agency, which is headed, incidentally, by a Finn.
Som finländare kan jag säga att det inte skulle ha hindrat Linux från att ha uppfunnits och utvecklats.
As a Finn, I can say it would not have prevented Linux being invented and developed.
Jag vill betona att jag talar som finländare och som representant för ELDR-gruppen.
I would emphasise that I am speaking as a Finn and as a representative of the Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party.

Synonymer (svenska) till "finländare":

finländare

Användningsexempel för "finländare" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi finländare har för första gången fått ta ansvaret för rådets ordförandeskap.
We Finns now hold the Presidency of the Council for the first time.
SwedishSom finländare och nordbor oroar vi oss för att konsumentskyddet kan komma att försämras.
As Finns and Nordic people, we are worried that consumer protection might be impaired.
SwedishI dag ser de två kanaler, och jag skulle önska att vi finländare kunde få åtminstone en kanal.
They now get two channels, and I hope that we Finns will now get at least one.
SwedishDet är en händelse som åtminstone sjöfarande finländare aldrig kommer att glömma.
It is an event which seafaring Finns at least will never forget.
SwedishSom finländare kan jag säga att det inte skulle ha hindrat Linux från att ha uppfunnits och utvecklats.
One message is to the ‘ David’ group, in other words the Open Source and SMEs.
SwedishJag skäms också i dag över att vara finländare - det måste jag också säga.
I also have to say that today I am ashamed of being Finnish.
SwedishLöftet bröts - till skillnad mot i Sverige - och många finländare ville ha tillbaka sina egna pengar.
The promise was broken - unlike in Sweden - and many Finns wanted their own money back.
SwedishDetta har gjort att många finländare har kunnat agera som fredsbyggare.
This has helped many Finns to act as peacebuilders.
SwedishHerr kommissionär, ni hör det nog på det vi finländare säger.
Commissioner, you can surely ascertain that from what we Finns have been saying here in our speeches.
SwedishBara ett litet parti, som företräder verkliga finländare, kommer att respektera de franska och nederländska nejrösterna.
Just one small party, representing true Finns, will respect the French and Dutch ‘no’ votes.
SwedishVi finländare har funderat över om ungdomar i fortsättningen bör tillåtas att jaga för nöjes skull.
We Finns have been concerned about whether or not young people should be allowed to continue to hunt for pleasure.
SwedishBara ett litet parti, som företräder verkliga finländare, kommer att respektera de franska och nederländska nejrösterna.
Just one small party, representing true Finns, will respect the French and Dutch ‘ no’ votes.
SwedishJag är finländare och kommer från ett ” välfärdssystem ”.
I am Finnish and I come from a ‘ welfare’ system.
SwedishJag är finländare och kommer från ett ”välfärdssystem”.
I am Finnish and I come from a ‘welfare’ system.
SwedishDet finns också en minoritet etniska finländare.
Sweden is also home to a small number of ethnic Finns.
SwedishVi finländare tvingades att anta utmaningen från Sovjetunionen, som anföll oss och ville förstöra vårt land 1939.
We Finns had to face the challenge of the Soviet Union attacking us and wishing to destroy our country in 1939.
SwedishDet är åtminstone vad vi finländare vill tro.
That, at least, is what we Finns want to believe.
SwedishJag är finländare, jag är europé, och jag älskar vår kontinent, men det innebär inte att jag stöder EU.
I am Finnish, I am a European, and I love our continent, but that does not mean that I am a supporter of the European Union.
SwedishDet är svårt att tro att det är bara finländare och svenskar som ställer höga krav på matkvaliteten.
It is hard to believe that it is only the Finns and the Swedes that could have strict requirements pertaining to the quality of food.
SwedishVi finländare skulle tycka att det var väldigt spännande att ha 500 000 människor i Finland som bara talade lite ovanlig finska.
We Finns would find it very exciting to have 500 000 people speaking even a little bit of unusual Finnish.