"fiasko" - Engelsk översättning

SV

"fiasko" på engelska

EN
SV

fiasko {neutrum}

volume_up
fiasko (även: misslyckande, bottennapp)
Med denna målsättning för ögonen kan man konstatera att programmet varit ett fiasko.
Judged against this aim, one is bound to say that the programme has been a fiasco.
Det är många som redan har bestämt sig för att Köpenhamn kommer att bli ett fiasko.
There are many people who have already decided that Copenhagen will be a fiasco.
Förenta nationernas ingripande har återigen lett till ett fiasko.
The United Nations ' intervention has once again turned into a fiasco.
fiasko (även: misslyckande, smäll, duns, flopp)
volume_up
flop {substantiv}
Det var ett fiasko. Det tycker jag för övrigt inte är det österrikiska ordförandeskapets fel.
It was a flop, although I do not think that was the fault of the Austrian Presidency.
Kort sagt, ECB har gjort fiasko, vilket gör det nödvändigt att förkasta denna årsrapport.
In short, the ECB's efforts have resulted in a flop that forces us to reject this annual report.
Kort sagt, ECB har gjort fiasko, vilket gör det nödvändigt att förkasta denna årsrapport.
In short, the ECB' s efforts have resulted in a flop that forces us to reject this annual report.
fiasko (även: utmattning, krasch, sammanbrott, fall)
volume_up
dud {substantiv}
fiasko (även: nit, otur)
volume_up
lemon {substantiv} [USA]
fiasko (även: bedrägeri, knep, skoj, besvikelse)
volume_up
sell {substantiv}
fiasko (även: soppa, röra, misslyckande, flopp)
volume_up
fuck-up {substantiv} [vulg.]
fiasko (även: soppa, röra, misslyckande, flopp)
volume_up
fuckup {substantiv} [vulg.]
fiasko (även: soppa, röra, misslyckande, flopp)
volume_up
fuck up {substantiv} [vulg.]

Synonymer (svenska) till "fiasko":

fiasko

Användningsexempel för "fiasko" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet skulle innebära ett fiasko för principen om sammanhållning i EU.
It would result in the failure of the cohesion principle at European level.
SwedishDetta blev ett fullständigt fiasko under Kyotoavtalet, och låt oss därför dra några lärdomar.
This was a complete failure under Kyoto, and so let us learn the lessons.
SwedishErkännandet av detta fiasko borde vara utgångspunkten för varje reflektion över dess framtid.
Recognizing this failure should be the starting point for any thinking about its future.
SwedishVi anser att översynen i Amsterdam är ett fiasko.
Objectively, we believe that the Amsterdam Treaty is a failure.
SwedishDet som först firades som en framgång för parlamentet i februari har nu blivit ett fiasko.
What was first celebrated as a success for the European Parliament in February has now become a washout.
SwedishGör det inte det, då är detta inget fiasko för parlamentet utan ett fiasko för miljöministrarna!
If it doesn't, that will not be the failure of this House, but the failure of the Environment Ministers.
SwedishGör det inte det, då är detta inget fiasko för parlamentet utan ett fiasko för miljöministrarna!
If it does n't, that will not be the failure of this House, but the failure of the Environment Ministers.
SwedishDet måste sägas att detta inte är något mindre än ett dramatiskt fiasko för dem som har stött en sådan politik.
It has to be said that this amounts to a dramatic failure for those who promoted such a policy.
SwedishI det avseendet har detta instrument varit ett fiasko.
In that respect, this instrument has been a total failure.
SwedishNaturligtvis kommer framgång eller fiasko för en sådan politik att vara helt beroende av hur den marknadsförs.
Obviously, promotion and marketing will be the hallmark of the success or failure of such a policy.
SwedishDe sociala resultaten i ert EU är ett rungande fiasko.
The social record of your Europe is a resounding failure.
SwedishDet handlar om samma svek som präglade de tidigare debatterna och som förklarar detta ekande " fiasko ".
It is the same pretence which accompanied the earlier debates and which explains this resounding 'failure '.
SwedishMan struntade helt enkelt i det på Berlinkongressen, som var ett fiasko för det dåvarande Europa.
At the Berlin Congress, which documented the failure of the Europe of the day, they were simply swept under the carpet.
SwedishAmsterdam är inget fiasko, ett litet steg framåt.
Amsterdam was not a failure, but a small step forward.
SwedishVi har haft den gemensamma jordbrukspolitiken anno 1984-1992, med stabilisatorer, kvoter, maximal garantimängd och med... fiasko.
We have had the 1984-1992 CAP, with stabilisers, quotas, maximum guaranteed quantities? which was a failure.
SwedishFör några kolleger är Amsterdamfördraget ett våldsamt fiasko. För andra är det en triumf för pragmatismen över utopin.
Indeed, for some Members, the Amsterdam Treaty is a resounding failure, but for others it represents the triumph of pragmatism over idealism.
SwedishIcke-spridningsavtalets revideringskonferens 2005 slutade i ett fiasko.
Despite the failure of the 2005 NPT Review conference, what progress – if any – has been made to implement the 41 measures adopted in the EU Common Position on the NPT?
SwedishDet slutade med ett fiasko.
SwedishVi behöver tid och måste göra en lugn och djupgående omprövning så att vi inte begår samma misstag igen eller går mot ytterligare ett fiasko.
We need time and must make a calm, in-depth reassessment so that we do not make the same mistakes again or head for another failure.
SwedishFör att uttrycka det enkelt: SIS II är i praktiken ett fiasko och att fortsätta att hålla på och schabbla med det - för att uttrycka det på det sättet - är meningslöst.
To put it simply: SIS II is a de facto failure and to keep on crawling round it - to put it one way - is meaningless.