"feta" - Engelsk översättning

SV

"feta" på engelska

EN
EN
volume_up
fet {adj.}
EN

"feta" på svenska

volume_up
feta {substantiv}
SV

SV feta
volume_up
{utrum}

1. gastronomi

feta
volume_up
feta {substantiv}
EG-domstolen ogiltigförklarar registrering av namnet "feta" som skyddad ursprungsbeteckning.
The European Court of Justice annuls the registration of the name "feta" as a protected designation of origin.
Det är inget fel på att veta att vi äter feta från Grekland, vit saltad ost från Bulgarien eller mozzarella från Italien.
There is nothing wrong in knowing that we are eating feta from Greece, white brined cheese from Bulgaria or mozzarella from Italy.
Jag ställde nyligen frågor till kommissionen angående bulgarisk fetaost som inte längre kan exporteras nu när namnet feta endast får användas för grekiska produkter.
I have recently put questions to the Commission about Bulgarian feta cheese that can no longer be exported now that the name feta is given only to Greek products.

Användningsexempel för "feta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet är inte tillfället att slakta några feta kalvar och ställa till med fest.
This is not the opportunity to slay a few fatted calves and have a feast.
SwedishI varje fall vill jag inte att det blir den femtioelfte karriärstegen med feta löner.
I certainly do not want to see it turn into just yet another gravy train.
SwedishÅterstoder från bearbetning av fetter eller feta oljor eller animaliska eller vegetabiliska vaxer
Residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes
SwedishVegetabiliska fetter och feta oljor, råa, renade eller raffinerade
Fixed vegetable oils, fluid or solid, crude, refined or purified
SwedishSextio procent av Förenta staternas befolkning är överviktiga och en tredjedel är i dag feta.
Sixty per cent of the population of the United States is overweight, and one third now suffers from obesity.
SwedishHärdade animaliska eller vegetabiliska fetter och feta oljor, även raffinerade men icke vidare bearbetade
Animal or vegetable fats and oils, hydrogenated, whether or not refined, but not further prepared
SwedishMen om allt löper enligt planerna kommer vi för en gångs skull att kunna dra några feta fiskar i land till årsskiftet.
However, if all goes to plan, we can land a very big fish at the end of the year, which makes a change.
SwedishUnder perioder med feta kor tråkas man ut av budgeten.
In times of plenty, the budget is boring.
SwedishDen börjar smälta redan under 100-gradersstrecket och stöter inte bort feta föroreningar utan suger upp dem.
It begins to melt below the boiling point of water and does not drive off the oily contaminants for which it is a sponge.
SwedishJag vill inte främja den typen av livsmedel, som har gjort att EU-medborgarna lättare blir sjuka och feta.
I do not wish to promote that type of food, which has caused European society to be more susceptible to illness and obesity.
SwedishVi vet alla att det antal människor, särskilt barn och ungdomar, som är överviktiga eller sjukligt feta snabbt ökar.
It is important that the consumer knows that claims about health, nutritional values or food cannot be untrue or misleading.
SwedishSe på de feta lönekuverten.
SwedishUtsikterna om feta och saftiga beställningar på tyska u-båtar och franska flygplan verkar vara skäl nog för vissa att omintetgöra vapenembargot mot Kina.
Let me make specific reference to paragraph 20 of the report, which calls for the EU to maintain its embargo on China.
SwedishMin feta fina stek.
SwedishJag syftar här på så kallade journalister och producenter med feta anslag som agerar som den sämsta sortens propagandister för politiskt korrekt desinformation.
I am speaking of the so-called journalists and big prize-budget producers who are behaving in the manner of the worst campaigners of politically correct misinformation.
SwedishNaturligtvis har Bush och Blair ingen lust att också ge en huvudroll åt medlemmarna av antikrigskoalitionen och låta dem dra fördel av feta återuppbyggnadskontrakt.
Bush and Blair of course are disinclined to give the members of the anti-war coalition a leading role and to allow them to benefit from juicy reconstruction contracts.