SV

fat {utrum}

volume_up
1. allmänt
fat (även: kagge)
volume_up
keg {substantiv}
2. måttenhet
fat (även: skål)
EN

fat {adjektiv}

volume_up
fat (även: beefy, gross, obese, plump, portly)
There will always be this big, fat elephant... in the room with us.
Det kommer alltid vara med en stor, fet elefant... i rummet med oss.
And then it turned into this big, fat lie... so you kept not telling me about it...
Och sen förvandlades det till en stor fet lögn... som du inte berättade för mig...
For example, what is the fat content of the food with which the material comes into contact?
För att ta ett exempel: hur fet är den mat som materialet kommer i kontakt med?
Black on black, with some big fat tires on the back.
Svart på svart, Med två stora feta bakhjul..
Du kanske inte kan se något för min feta skalle?
I hope, then, dear Mr Fiori, that you can bring us seven years of fat cows!
Jag hoppas alltså, käre Fiori, att du skall kunna ge oss sju feta år!
If sweet stories could buy pasta, you'd be very fat by now.
Om söta historier kunde ge mig pasta skulle du vara väldigt tjock.
I have been described by members of UKIP as a 'paedophile' and a 'big fat git'.
Medlemmar av UKIP har beskrivit mig som ”pedofil” och ”en stor tjock tönt”.
Smal, tjock, smal, tjock...
Once again, the fat of the land goes to wasichu.
Återigen går den bördiga marken till wasichu.
fat (även: oily, slimy)

Användningsexempel för "fat" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Swedish– Oljepriset per fat har överskridit den psykologiska barriären på 50 US-dollar.
The price of a barrel of oil has exceeded the psychological barrier of USD 50.
SwedishEnligt uppskattningar ligger 90 miljarder fat olja ännu outnyttjad under isen.
It is estimated that 90 billion barrels of oil alone lie untapped under the ice.
Swedish   – Oljepriset per fat har överskridit den psykologiska barriären på 50 US-dollar.
   The price of a barrel of oil has exceeded the psychological barrier of USD 50.
SwedishMan uppskattar att 90 miljarder fat olja ligger outnyttjad under isen.
It is estimated that 90 billion barrels of oil alone lie untapped under the ice.
SwedishMålet är att ledningen skall ha en kapacitet på en miljon fat olja per dag.
The pipeline’ s target capacity is one million barrels of oil per day.
SwedishÅr 2011 kommer det genomsnittliga minimipriset fortfarande att vara 80-100 US-dollar per fat.
In 2011, the minimum average price is still going to be USD 80-100 per barrel.
SwedishMålet är att ledningen skall ha en kapacitet på en miljon fat olja per dag.
The pipeline’s target capacity is one million barrels of oil per day.
SwedishKommissionens mål bygger ett oljepris av 25 – 30 dollar per fat.
The Commission’ s target is based on an oil price of 25-30 dollars per barrel.
SwedishSedan dess har priset på råolja sjunkit med drygt 100 US-dollar till under 40 US-dollar per fat.
Since then, the price of crude has fallen by a good USD 100 to below USD 40 a barrel.
SwedishJag har hört att bensinpriserna nu har stigit till 55 US-dollar per fat.
I understand that petrol prices have now reached USD 55 per barrel.
SwedishKommissionens mål bygger ett oljepris av 25–30 dollar per fat.
The Commission’s target is based on an oil price of 25-30 dollars per barrel.
SwedishDollarn är rekordlåg och priset på ett fat råolja är rekordhögt.
The dollar is at a record low and a barrel of crude oil at a record high.
SwedishI en tid då oljepriset per fat har ökat lär tillgångarna vara betydande.
At a time when the price of a barrel of oil has increased, the resources should be considerable.
SwedishOch, Ron Wilson, busschauffören, föll i ett fat med giftigt avfall.
Oh, yeah, and Ron Wilson, bus driver, fell into a vat of toxic waste.
SwedishPriset för ett fat olja hade nått 100 US-dollar för första gången.
The price of a barrel of oil had reached USD 100 for the first time.
SwedishNär jag skrev mina anteckningar, kostade olja 140 dollar per fat.
When I was writing up my notes oil was $140 per barrel. ~~~ So people were asking a question.
SwedishHerr kommissionsledamot, när ni tillträdde er befattning i Bryssel kostade ett fat olja 25 USD.
Commissioner, when you took up your post in Brussels, the price of a barrel of oil was USD 25.
SwedishVi har siffrorna: 1 km2 öken motsvarar 1,5 miljoner fat olja.
We know the figures: 1 km2 of desert receives the equivalent of 1.5 million barrels of oil.
SwedishTydligen har vi glömt att ett fat olja kostade tio dollar en gång.
We seem to have forgotten that, once upon a time, we paid as little as USD 10 for a barrel of oil.
SwedishMed ett oljepris på nästan 100 US-dollar per fat befinner sig vårt Europa i en kritisk situation.
With the price of oil at almost USD 100 per barrel, this Europe that we live in faces an emergency.