"fantastisk" - Engelsk översättning

SV

"fantastisk" på engelska

SV fantastisk
volume_up
{adjektiv}

1. allmänt

fantastisk (även: orimlig, befängd)
Skidåkning i midnattssol, fantastisk offpist samt Riksgränsens mytomspunna after ski.
Skiing in the midnight sun, fantastic off-piste and Riksgränsen legendary after ski.
Det var en fantastisk föreställning som väckte stor entusiasm bland oss parlamentsledamöter.
It was a fantastic performance that gave rise to great enthusiasm among us MEPs.
Schengen är verkligen en fantastisk landvinning.
. - Mr President, Schengen is indeed a fantastic achievement.
fantastisk (även: underbar)
volume_up
wonderful {adj.} (unusually good, fantastic)
Ur läsarnas och Internetanvändarnas perspektiv är detta en fantastisk idé.
From the perspective of readers and internet users, this is a wonderful idea.
(EN) EUGFJ är en fantastisk idé, men tyvärr är den inte tillräckligt anpassbar.
The EAGGF is a wonderful concept but, unfortunately, it is too inflexible.
Han har nyligen kommit ut med en fantastisk bok som heter "Storms of My Grandchildren".
He came out with a wonderful book recently called "Storms of My Grandchildren."
fantastisk (även: häpnadsväckande)
Hela kvällen har varit fantastisk för mig.
And I feel like this whole evening has been very amazing to me.
Vi har en fantastisk förespråkare i Dr Zullinger.
We have an amazing advocate in Dr. Zullinger.
Den ger en fantastisk användarupplevelse.
It's got an amazing user experience.
fantastisk
volume_up
fabulous {adj.} [USA]
Dessutom öppnas nu en fantastisk möjlighet för att lösa Cypernfrågan, och den måste vi utnyttja.
Furthermore, we now have a fabulous window of opportunity which must be used to settle the Cyprus question.
Det finns en efterskrift till berättelsen om Norden om Carl Norden och hans fantastiska bombsikte.
There's a postscript to the Norden story of Carl Norden and his fabulous bombsight.
You were all going to be treated to a fabulous show!
fantastisk (även: strålande, vacker, ärorik, mycket angenäm)
Den andra skrev: "En fantastisk möjlighet."
And the other one wrote, "Glorious opportunity.
Om det här var en fantastisk framgång skulle jag hemskt gärna vilja veta hur ni definierar ett misslyckande.
If this was a glorious success, I would be fascinated to know your definition of a failure.
En annan historia, Egypten, den mest undangömda, fantastiska folkhälsosuccén.
And I'll give you another story -- Egypt, the most hidden, glorious success in public health.
fantastisk (även: ståtlig, imponerande, generös, härlig)
Idén bakom detta möte är fantastisk, under förutsättning att det ger mer än en lista över goda avsikter.
The idea of this meeting is magnificent, provided that it produces more than a list of good intentions.
Your friend was magnificent.
Dom fick bort malaria, dom fick ett fantastiskt sjukvårdssystem som slog både USA och Sverige.
They got a magnificent health system that beat both the U.S. and Sweden.
fantastisk (även: super)
volume_up
all that {adj.} [slang] (very good)
Ja, det är en fantastisk film om ni inte sett den.
And it's all about this question, in a very artistic and indirect kind of way.
Den utmaning som vi alla ställs inför är fantastisk.
The challenge that we are all facing is an extraordinary one.
I boken ges en fantastisk beskrivning av hur allt gick till.
The book provides a marvellous description of how it all happened.
fantastisk (även: strålande, bländande, förblindande)
fantastisk (även: strålande, briljant, lysande, bländande)
fantastisk (även: underbar, gudomlig, härliga)
volume_up
divine {adj.}
fantastisk (även: underlig, excentrisk, säregen, originell)
fantastisk (även: dödlig, dödande, mördande, dörolig)
fantastisk (även: underbar)
En sån fantastisk dag för ett bröllop.
What a marvelous day for a marriage.
Så våra förfäder var ju genialiska när de uppfann den här fantastiska tekniken.
So this ingenuity of our ancestors, to invent this most marvelous technology.
Bio- och datateknik är inte farliga för miljön eftersom de erbjuder fantastiska möjligheter samtidigt som de minskar trycker på energi och resurser.
Bio- and cybertechnologies are environmentally benign in that they offer marvelous prospects, while, nonetheless, reducing pressure on energy and resources.
fantastisk (även: häpnadsväckande, storslagen)
fantastisk (även: flott, super-, brak-, toppen-)
fantastisk (även: otrolig, kraftig, snabb, brant)
volume_up
steep {adj.}
fantastisk (även: jätte-)
fantastisk (även: bedårande, vacker)
Jag har faktiskt med dem här på scenen: Vinrankor, magnolior, verkligen fantastiska.
Actually, I have them on stage with me: grapevines, magnolias -- truly stunning.
Fru ordförande, jag skulle i likhet med Wijsenbeek vilja gratulera er till att ni på ett fantastiskt sätt valts in i nationalförsamlingen.
Madam President, may I begin by joining Mr Wijsenbeek in warmly congratulating you on your stunning election to the Assemblée Nationale.
fantastisk (även: hisnande, enastående, spännande)
fantastisk
volume_up
fab {adj.} [slang]
fantastisk (även: underbar, härlig, jättefin, läcker)
volume_up
gorgeous {adj.} [vard.]
Orientaliska statyer... fantastiska läckerheter i källaren.
Oriental statues...... from gorgeous delight in the basement.
fantastisk (även: enorm, väldig, kolossal, oerhörd)
Det är en fantastisk uppgift som hittills har utförts perfekt.
It is a tremendous task and at the moment it is being performed to perfection.
Jag har personligen kunnat glädja mig över en fantastisk och god relation med honom.
I personally have enjoyed a tremendous and good relationship with him.
Det skulle vara en fantastisk framgång för ert ordförandeskap.
That would be a tremendous success for your Presidency.
fantastisk (även: toppen, fenomenal)
volume_up
whizz {adj.}

2. vardagligt

fantastisk (även: cool, jättebra, jättesnygg)
volume_up
cool {adj.} [USA] [vard.]
fantastisk (även: toppen, pang-)
volume_up
smashing {adj.} [GBR] [vard.]

Användningsexempel för "fantastisk" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDetta var en stor dag för Portugal, och en alldeles fantastisk dag för kvinnorna.
This was a great day for Portugal, and an absolutely marvellous day for women.
SwedishOch hennes krafter, både fysiska och mentala, utvecklas i fantastisk hastighet.
And her powers, both physical and mental...... are developing at a geometric rate.
SwedishSå detta är en bra dag för Europa och en fantastisk dag för Europas konsumenter.
So it is a great day for Europe and a great day for European consumers.
SwedishDet var en fantastisk grupp och det var ett verkligt nöje att arbeta med er.
It was an excellent group and it was a real pleasure to work with together.
SwedishOch han tänkte till, och den dyra behandlingen tycktes inte så fantastisk.
And he thought about it, and the expensive one didn't seem that great to him.
SwedishSilje såg det som en fantastisk möjlighet och valde ämnet Egenvård vid lindrig sjukdom.
Silje saw it as a great opportunity and chose the topic Self-care for minor illness.
SwedishRymden är verkligen en fantastisk plats för förnyelse och kreativ fantasi.
Space is the place of innovation and creative imagination par excellence.
SwedishJag sade att det fanns en fantastisk skrift och att jag skulle skaffa fram den åt henne.
I said that there was a marvellous publication and I would get it for her.
SwedishGallagherbetänkandet är därför en fantastisk möjlighet för parlamentet.
The Gallagher report is therefore a great opportunity for this Parliament.
SwedishDen här krisen ger en fantastisk möjlighet att vidta åtgärder inom fyra viktiga områden.
This crisis is a great opportunity to take action in four major areas.
SwedishOch det här yttre lagret, det är vaskulaturen, som är fantastisk, runt en mänsklig hjärna.
And this outer layer, this is the vasculature, which is incredible, around a human brain.
SwedishUnder en period som omfattar nästan tjugo år har landet genomgått en fantastisk omvandling.
Over a period spanning almost twenty years it has undergone a phenomenal transformation.
Swedish– Tänk att få denna möjlighet till en fantastisk utbildning och kompetensutveckling.
This is an opportunity to get a great education and more skills.
SwedishDet är inte lätt att gå till chefen och säga, "Jag har en fantastisk idé för det här företaget.
It's hard to go to your boss and say, "I have an excellent idea for our organization.
SwedishResultatet, 629 röster för och endast 6 mot, visar vilken fantastisk insats han har gjort.
The result, 629 votes in favour and only 6 against, shows the great job he has done on it.
SwedishJag vill också hylla Kai Eide, som jag har känt i många år och som är en fantastisk person.
I can also praise Mr Kai Eide, whom I have known for many years, who is an excellent person.
SwedishResultatet är inte nödvändigtvis en fantastisk gåva till de personer som berörs av förordningen.
The result is not necessarily a great gift for the people to whom the regulation applies.
SwedishDu fick verkligen en fantastisk start förra veckan, men sedan verkar det ha gått utför.
You did, indeed, get off to a flying start last week, but since then you seem to have gone downhill.
SwedishHon har varit en fantastisk föredragande och jag har verkligen njutit av att arbete tillsammans med henne.
She has been an outstanding rapporteur and I have very much enjoyed working with her.
SwedishDet var en fantastisk dag för Irland, och en fantastisk dag för Europa.
It was a great day for Ireland and a great day for Europe.