"förvisso" - Engelsk översättning

SV

"förvisso" på engelska

SV förvisso
volume_up
{adverb}

1. allmänt

förvisso (även: visserligen, javisst, jaså, riktigt)
volume_up
indeed {adv.}
Omstruktureringar, samgåenden och företagsköp får förvisso ofta dramatiska konsekvenser.
Restructuring, mergers and takeovers do indeed often have dramatic consequences.
Förvisso ifrågasätter vi inte att flexibilitetsinstrumentet utnyttjas.
Indeed, the deployment of the flexibility instrument is not at issue.
Betänkandet försvann förvisso mer eller mindre fullständigt bortom horisonten.
Indeed, it disappeared over the horizon more or less completely.
förvisso (även: säkert, absolut)

2. "fullständigt, helt, ovillkorligt"

förvisso (även: visserligen, bestämt, säkert, säkerligen)
volume_up
certainly {adv.} (completely, unconditionally)
Förvisso är ekonomi- och finansministrarna inbjudna till Europeiska centralbanken.
Certainly, the Economic and Finance Ministers are invited to the European Central Bank.
Det är förvisso önskvärt att nå dessa nivåer, men det är inte realistiskt.
It would certainly be desirable to attain these levels, but it is not realistic.
”Communicate Europe in Partnership” är förvisso ett stort kliv framåt.
‘Communicate Europe in Partnership’ certainly represents an important step forward.

Synonymer (svenska) till "förvisso":

förvisso

Användningsexempel för "förvisso" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEU:s vinmarknad behöver förvisso reformeras, men låt oss göra det med klokskap.
Of course, the EU's wine market needs to be reformed, but let us do it sensibly.
SwedishDet är förvisso riktigt att det inte finns någon ständig företrädare på platsen.
Nevertheless, it is true that we do not have a permanent representative on the spot.
SwedishDen irländska konstitutionen förbjuder förvisso abort, men den tillåter undantag.
For that reason, I believe that Mr Nisticò’ s proposal really is a good compromise.
SwedishDet är förvisso i 1998 års budget som vi måste beakta detta som ett första steg.
It is surely in the 1998 budget that we need to take account of that as a first step.
SwedishDetta var förvisso huvudidén bakom denna särskilda samfinansierade budgetpost.
This was, in fact, the main idea behind this special cofinancing budget line.
SwedishDet nuvarande systemet för behörighetsfördelning är förvisso skrämmande komplicerat.
The current system for division of competences is horribly complex, it is true.
SwedishFabre-Aubrespy säger förvisso att han var närvarande vid ordförandekonferensen.
Now, Mr Fabre-Aubrespy is saying that he opposed this in the Conference of Presidents.
SwedishEn ökning av EU-budgeten kräver förvisso ytterligare motivering än vad som framkommit.
An increase in the EU budget surely requires more justification than is shown.
SwedishFörvisso, och även där är det de fattigaste som kommer att betala räkningen!
Of course they will, and once again, it is the least well-off who will foot the bill.
SwedishI denna moderna tidsålder finns det väl förvisso bättre sätt att göra detta på?
Surely, in this modern day and age there is a better way in which we can carry this out?
SwedishAlla EU- medborgare förtjänar förvisso lika och icke-diskriminerande behandling!
All EU citizens surely deserve equal and non-discriminatory treatment!
SwedishJag skulle förvisso ha velat ha den direkt införlivad i våra europeiska fördrag!
Admittedly, I would have liked to see it incorporated directly into the European Treaties!
SwedishDiskussionerna går förvisso framåt och det finns odiskutabelt konkreta förslag.
Of course there are advances in our thinking. Concrete proposals exist.
SwedishVad gäller kommissionen kan jag bekräfta att man där förvisso också har denna vilja.
I can, however, confirm that the Commission seeks to apply this principle.
SwedishDet är förvisso så att den dåvarande regeringen beslutade att avbryta valprocessen.
Of course, there was the government decision at the time to stop the electoral process.
SwedishProblemet i vår kommunikation med medborgarna kvarstår förvisso, herr ordförande.
The problem of our communication with the citizens naturally remains, and it is enormous.
SwedishHon är - hon var - förvisso inte mer än människa, och därför inte perfekt.
It is true that she is - she was - only human, and as such was not perfect.
SwedishJag anser att vi förvisso måste betrakta Makedonien som en potentiell EU-medlem.
I think that we must definitely view Macedonia as a potential member of the European Union.
SwedishFörvisso var det väntat att stater skulle ha invändningar mot domstolen.
Needless to say, it was to be expected that some states would object to this Court.
SwedishEn av de centrala punkterna är förvisso den livslånga utbildningen och yrkesutbildningen.
One of the central points is of course life-long on-going and vocational training.