"förskräcklig" - Engelsk översättning

SV

"förskräcklig" på engelska

SV förskräcklig
volume_up
{adjektiv}

1. allmänt

förskräcklig (även: fruktansvärd, hemsk, ohygglig, gräslig)
volume_up
awful {adj.}
Det är en förskräcklig arabisk basar, med ojämna förutsättningar.
It is an awful sort of horse-trading, based on unequal positions!
Manuset är bra, men filmmusiken var förskräcklig.
The script is fine, but the soundtrack was awful.
Men det hade lett till ett förskräckligt bakslag och väldigt starkt motstånd.
But that would have ended up with a lot of awful kickback and a hell of a lot of resistance.
förskräcklig (även: fruktansvärd, hemsk, ryslig, faslig)
volume_up
dreadful {adj.} [GBR]
Jag anser att situationen är både förskräcklig och oacceptabel.
In my opinion this situation is both dreadful and intolerable.
These are dreadful developments.
Det vore verkligen bra och därigenom skulle man undanröja följderna av en så förskräcklig diskriminering.
This really would be a good thing, and in so doing the consequences of such dreadful discrimination would be removed.
förskräcklig (även: hemsk, förfärlig)
Att förhandlingarna har nått ett dödläge är en förskräcklig nyhet.
The fact that negotiations have reached an impasse is terrible news.
1986 såg vi början till en förskräcklig tragedi i och med explosionen av reaktor 4.
In 1986 we saw the beginning of a terrible tragedy with the explosion of reactor 4.
Europa har en förskräcklig historia denna får aldrig upprepas.
Europe has a terrible history and this must never happen again.
förskräcklig (även: ständig, kronisk, hopplös, långvarig)
förskräcklig (även: extrem, förfärlig, ödesdiger, tvingande)
volume_up
dire {adj.}
Det var en förskräcklig situation och frågan är vad vi skall göra åt det.
That was a dire situation and the question is what we would do about it.
I den förfärliga ekonomiska krisen är farorna med en förskräcklig katastrof betydande, men utan omfattande politiska förändringar kommer dessa att bli ännu större.
In the dire economic crisis the dangers of an appalling catastrophe are considerable, but without extensive political change they will be much greater.
förskräcklig (även: olycklig, dålig, mörk, dyster)
volume_up
dismal {adj.}
förskräcklig (även: fruktansvärd, rädd, ängslig, räddhågad)
förskräcklig (även: grym, förfärlig, djävulsk, satanisk)
förskräcklig (även: förfärlig)
förskräcklig (även: hemsk, kuslig, ohygglig, fasansfull)
förskräcklig (även: grym, brysk, elak, dyster)
volume_up
grim {adj.}
Tyvärr fogar sig till den förskräckliga situationen för människorna nu den sorgliga nyheten om Dr. Michael Aris död, Aung San Suu Kyis make.
Regrettably, an already grim situation has been made even worse by the sad news of the death of Dr Michael Aris, the husband of Aung San Suu Kyi.
förskräcklig (även: förfärlig, skandalös, upprörande, anstötlig)
Livsvillkoren vara förskräckliga och förfärande.
The living conditions were dreadful and shocking.

2. "mycket ful"

förskräcklig (även: besvärlig, härsken, otrevlig, pinsam)
volume_up
ugly {adj.}

Användningsexempel för "förskräcklig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag måste säga att kommissionens inställning i denna fråga har varit förskräcklig.
I have to say that the Commission's attitude to the matter has been appalling.
SwedishJag var road av bitarna i inlägget om patetisk, förskräcklig och allt det andra.
I enjoyed his recitation of sound-bites about pathetic, appalling and all the rest of it.
SwedishHan är en förskräcklig fet hob...... som hatar Sméagol...... och som hittar på dåliga lögner.
He's a horrid, fat Hobbit...... who hates Sméagol...... and who makes up nasty lies.
SwedishBehandlingen av människor som söker asyl i alla EU: s medlemsstater är absolut förskräcklig.
The treatment of people seeking asylum in all EU Member States is absolutely appalling.
SwedishEn förskräcklig konsekvens av detta är att den förväntade livslängden inom tio år har sjunkit med tio år.
This has had the unfortunate result that life expectancy has fallen by ten years in ten years.
SwedishJag tycker att den här inställningen är förskräcklig.
SwedishAtt lägga sig i detta av politiska skäl skulle vara en förskräcklig start för detta betydande oåterkalleliga strategiska projekt.
To interfere with this for political reasons would be an appalling start to this major irreversible strategic project.
SwedishDet är en förskräcklig situation.
SwedishIronin är förskräcklig.
SwedishHan är förskräcklig.
SwedishDu är förskräcklig.
SwedishI de andra fallen handlar det oftast om en sorts godtycklig, förskräcklig terrorisering av personer som långt ifrån alltid är grova brottslingar enligt vanlig lag.
In the other cases, the death penalty is often a kind of random and horrifying tool of intimidation used by no means only against dangerous criminals under common law.
SwedishJag beklagar om du har influensan, jag vet den är förskräcklig men ska vi spendera miljarder dollar för att reducera längden på dina influensa symptom med en halv dag.
I'm very sorry if you have the flu, I know it's horrible, but we're not going to spend billions of dollars trying to reduce the duration of your flu symptoms by half a day.
SwedishVi har en förskräcklig röra när det gäller gentekniken på europeisk nivå, och det saknas åtgärder för att märka derivaten, de genetiskt modifierade organismerna och deras spårbarhet.
There is unholy confusion in the area of genetic engineering at European level and no steps have been taken to label derivatives and GMOs and guarantee their traceability.