"försökt" - Engelsk översättning


Menade du försök
SV

"försökt" på engelska

SV försökt
volume_up
{verb}

försökt (även: försöka)
Det handlar om begreppet oskäliga vinster som man har försökt föra fram.
There has been an attempt to float the idea of unreasonable profits.
I Johannesburg har man försökt komma fram till lösningar på global nivå.
In Johannesburg, an attempt was made to find global solutions.
EU har försökt ingripa i problemen på nötköttsmarknaden.
There has been an EU attempt to intervene in problems of the beef markets.

Användningsexempel för "försökt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishLåt mig särskilt läsa upp hur balanserade vi har försökt att vara i betänkandet.
Let me read, in particular, how balanced we have attempted to be with this report.
SwedishDet handlar inte om enskilda personer, även om vissa har försökt få det till det.
It is not a question of personalities, although one person tried to make it so.
SwedishI den liberala gruppen har vi konstruktivt försökt bidra till denna resolution.
The Liberal Group has made constructive efforts to contribute to this resolution.
SwedishDetta är inte annorlunda för er än för de kolleger som har försökt sig på detta.
It is no different for you than for those colleagues who tried what they did.
SwedishFör det första har jag inte försökt att undvika att tala om den regionala frågan.
The first is that I have not tried to avoid talking about the regional issue.
SwedishMed min egen mänsklighet och misstag, har jag försökt bli bättre på allt jag testat.
In my own humanity and mistakes, I've tried to get better at everything I tried.
SwedishJag har därför försökt att förmedla detta budskap, särskilt under det senaste året.
I have therefore tried, particularly in the last year, to deliver this message.
SwedishTill detta har min kollega Schmid försökt att med sitt betänkande lämna ett bidrag.
My colleague Mr Schmid has tried to contribute to these efforts in this report.
SwedishDet är den centrala punkten i den strategi som jag har försökt presentera här idag.
That is the pivotal point of the strategy that I have tried to present here today.
SwedishAfrika har försökt på det ekonomiska området, med tiotals investeringsskolor.
Africa tried it, in the field of economics, with dozens of investment schools.
SwedishDet här betänkandet har försökt behandla ett brett spektrum av svåra tekniska frågor.
This report has tried to tackle such a wide range of difficult technical issues.
SwedishFrån allra första början har emellertid myndigheterna försökt att stänga centrumet.
However, right from the start, the authorities have tried to close the office down.
SwedishRådet har försökt att göra framsteg när det gäller dessa två oskiljaktiga mål.
The Council has tried to make headway with these two inseparable objectives.
SwedishMålet är förenkling, och vi har försökt att utveckla saker och ting i denna riktning.
The aim is simplification, and we have tried to develop things in that direction.
SwedishI denna text har vi därför försökt ta itu med problem som rör transporter till sjöss.
Thus in this text we have tried to address problems linked to maritime transport.
SwedishOm du tror att någon har försökt stjäla din identitet kontaktar du polisen.
If you think you may bethe victim of identity theft, contact your local police.
SwedishVi har därför lyckats hitta den europeiska enighet som vi har försökt uppnå i åratal.
The European consensus that we have sought for years has therefore been found.
SwedishFör övrigt kan jag bara säga att vi verkligen har försökt att beakta saker och ting.
For the rest, I can only say that we have really tried to take things into account.
SwedishOrdförande Barroso, ni har in i det sista försökt nonchalera parlamentets vilja.
President Barroso, you have tried until the very last to ignore the will of Parliament.
SwedishKommissionen har också försökt att få ett klargörande från Förenta staternas regering.
The Commission has also sought clarification from the United States government.