"försöksverksamhet" - Engelsk översättning

SV

"försöksverksamhet" på engelska

SV

försöksverksamhet {utrum}

volume_up
försöksverksamhet (även: experiment, försök, prov, test)
Det måste dock förbli en försöksverksamhet under en begränsad tid.
However, it had to remain an experiment, limited in time.
Det är på det området som Europa har ett ansvar, jag skulle vilja säga skyldighet, när det gäller försöksverksamhet och föredömlighet.
It is here that Europe has a responsibility, or I would prefer to say a duty, to experiment and to lead by example.
Det är också tveksamt om en försöksverksamhet som bara har bedrivits i tre år kan beskrivas som ett misslyckande efter så kort tid.
It is also doubtful whether an experiment conducted over just three years can be described as a failure after such a short time.
försöksverksamhet
Ett pilotprojekt kan per definition starta som en försöksverksamhet och utan att man nödvändigtvis inväntar att alla förutsättningar är givna.
By definition, a pilot scheme can start on an experimental basis and without necessarily waiting for all the conditions to be predefined.
försöksverksamhet (även: projekt, företag, projektarbete)
Nivån på 5 miljoner euro ger oss tillräckligt med utrymme för att snabbt kunna gå vidare med vissa mindre projekt, t.ex. förberedande åtgärder eller försöksverksamhet.
The EUR 5m level gives us enough room to proceed quickly with some small projects, for instance preparatory actions or pilot operations.

Användningsexempel för "försöksverksamhet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDen tredje prioriteringen är att stimulera forskning och försöksverksamhet.
The third priority is to stimulate research and experimentation.
SwedishNär det gäller dieselmotorer pågår ju fortfarande en omfattande försöksverksamhet på detta område.
As for diesel engines, comprehensive trials are still being carried out.
SwedishMen än mer viktigt är att värna om hälsan hos de patienter som underkastar sig försöksverksamhet.
But what is even more vital is to protect the health of subjects who volunteer for trials.
SwedishDet måste dock förbli en försöksverksamhet under en begränsad tid.
However, it had to remain an experiment, limited in time.
SwedishJag tycker att man bör utvärdera denna försöksverksamhet och därefter lägga fram förslag som grundar sig på den.
Before we submit proposals, we need to evaluate the results of this work
SwedishValet av sektorer har i vart fall påverkats av den snabba takt med vilken vi ville gå fram under denna första försöksverksamhet.
However, the choice of sectors was influenced by the speed with which we wished to carry out this initial pilot.
SwedishDet är på det området som Europa har ett ansvar, jag skulle vilja säga skyldighet, när det gäller försöksverksamhet och föredömlighet.
It is here that Europe has a responsibility, or I would prefer to say a duty, to experiment and to lead by example.
SwedishDet är också tveksamt om en försöksverksamhet som bara har bedrivits i tre år kan beskrivas som ett misslyckande efter så kort tid.
It is also doubtful whether an experiment conducted over just three years can be described as a failure after such a short time.
SwedishDet är också tveksamt om en försöksverksamhet som bara har bedrivits i tre år kan beskrivas som ett misslyckande efter så kort tid.
We have generally followed her line because she wishes to make it possible for the Member States to retain their reduced rates of VAT.
SwedishEtt pilotprojekt kan per definition starta som en försöksverksamhet och utan att man nödvändigtvis inväntar att alla förutsättningar är givna.
By definition, a pilot scheme can start on an experimental basis and without necessarily waiting for all the conditions to be predefined.
SwedishNivån på 5 miljoner euro ger oss tillräckligt med utrymme för att snabbt kunna gå vidare med vissa mindre projekt, t.ex. förberedande åtgärder eller försöksverksamhet.
The EUR 5m level gives us enough room to proceed quickly with some small projects, for instance preparatory actions or pilot operations.
SwedishVi är lika övertygade om att vi bör bibehålla systemet med reducerade mervärdesskattesatser för arbetsintensiva tjänster, som började som en försöksverksamhet 1999.
We are no less in favour of continuing to maintain reduced rates of VAT for labour-intensive services, which began as an experiment in 1999.
SwedishI linje med vad Sophia in ’t Veld sa föreslår vi åtgärder för att stödja risktagande och försöksverksamhet liksom företagsmiljö som främjar innovation.
In line with what Mrs in 't Veld said, we propose measures to support risk-taking and experimentation, as well as the business environment for innovation.
SwedishI linje med vad Sophia in ’ t Veld sa föreslår vi åtgärder för att stödja risktagande och försöksverksamhet liksom företagsmiljö som främjar innovation.
In line with what Mrs in 't Veld said, we propose measures to support risk-taking and experimentation, as well as the business environment for innovation.
SwedishMot bakgrund av detta uppmanar jag er att äntligen ge denna försöksverksamhet, som ingen har tagit på allvar, en seriös ställning och låta den fortsätta under de kommande sex åren.
. – Mr President, Commissioner, you have not provided an adequate explanation of why you are submitting this proposal at the present time.
SwedishDe skulle emellertid kunna främjas genom sunda ekonomiska insatser, såsom påpekades redan i Delors vitbok och såsom i dag sker i den franska regeringens försöksverksamhet.
These could be promoted by providing healthy financing, as suggested in the Delors White Paper or as introduced on an experimental basis by the French government.
SwedishMot bakgrund av detta uppmanar jag er att äntligen ge denna försöksverksamhet, som ingen har tagit på allvar, en seriös ställning och låta den fortsätta under de kommande sex åren.
With this in mind, I urge you to set this experiment, which no one has taken seriously, on a serious footing at last and let it run for the next six years.