"försöka vinna" - Engelsk översättning

SV

"försöka vinna" på engelska

SV försöka vinna
volume_up
{verb}

Liknande översättningar för "försöka vinna" på engelska

försöka verb
vinna verb

Användningsexempel för "försöka vinna" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi måste försöka vinna vänner i länderna och inte generalisera vår bedömning.
We must try to win friends in these countries and not make blanket judgments.
SwedishOch vi måste naturligtvis fortsätta att försöka vinna det afghanska folkets hjärta.
We must also of course continue to win the hearts of the Afghan people.
SwedishTvärtom bör vi försöka vinna så mycket som möjligt på det.
Quite the opposite, we should be trying to derive the maximum benefit from it.
SwedishTill er som inte röstade på mig vill jag säga att jag kommer att försöka vinna över er på min sida.
For those of you who did not vote for me, I will try to convince you to me.
SwedishVi vill inte att något politiskt parti skall försöka vinna valfördelar eller försöka politisera frågan.
With regard to the Olympic truce, we are not talking about anything new.
SwedishKommissionen verkar också försöka att vinna tid på andra viktiga områden, t.ex. när det gäller minimiinkomster.
The Commission also seems to be stalling on the other important areas, such as minimum income.
SwedishVi vill inte att något politiskt parti skall försöka vinna valfördelar eller försöka politisera frågan.
We do not want any political party to try to gain electoral advantage or to try to politicise this issue.
SwedishNu måste vi försöka vinna tillbaka detta förtroende.
SwedishJag vill ännu en gång be rådet och kommissionen att inte försöka vinna tid utan att skicka texten nu så att vi kan behandla den.
I would ask the Council and the Commission once again not to play for time, but to send the text now so that we can deal with it.
SwedishNi kan ju försöka att vinna lite tid genom att hävda att problemen bara går att lösa genom att använda den bästa moderna tekniken.
You may try to buy some time by proposing the use of the best modern-day techniques as the only option for solving the problems.
SwedishEftersom drogmarknaden i hans område är laglig så finns det inte någon anledning för honom att försöka vinna en marknadsandel med olagliga medel.
As the drugs market in his area is legal, there is no need for him to go chasing a share of the market illegally.
SwedishMen jag har tittat på teve hela dagen och hållig mig à jour med alla nyheter, och jag har intrycket av att Ouattara fortfarande håller på att försöka vinna kriget.
However, I have been watching television all day, keeping up with all the news, and it seems to me that Ouattara is still in the process of winning the war.