"förra" - Engelsk översättning

SV

"förra" på engelska

SV

förra {adjektiv}

volume_up
Hon ger dig namn du haft i dina förra liv, vem du var i dina förra liv.
(Laughter) She gives you the names of previous lives, who you were in previous lives.
Detta betänkande stöds på politiska motiv, den förra talaren har illustrerat detta.
This report is based on political motives, as the previous speaker illustrated.
Vid förra tillfället här i kammaren godkändes ett avtal om deltidsarbete.
On a previous occasion an agreement on parttime work was approved in this House.
Dessa diskussioner fördröjdes emellertid genom den förra kommissionens avgång förra året.
However, these discussions were delayed by the former Commission' s resignation last year.
De förra har samband med socialförsäkringsavgifter och premier.
The former are related to social security contributions and premiums.
Vi tycker som de förra, men manar dem att bryta sin allians med de senare.
We agree with the former but urge them to dissolve their alliance with the latter.
Den förra budgetförordningen var tjugofem år gammal.
The old Financial Regulation was 25 years old.
Förra månaden lät regimen i Iran hänga en 16-årig flicka.
Last month the regime in Iran hanged a 16-year-old girl.
Hans 37-åriga son hade förra året avlidit i cancer.
His 37-year old son had died the previous year of cancer.

Synonymer (svenska) till "förra":

förra

Användningsexempel för "förra" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet misstag som gjordes i det avseendet förra vintern märks nu var man än tittar.
The mistake made in that regard last winter can now be seen everywhere you look.
SwedishTyvärr innebär några av de ändringsförslag som lades fram förra veckan just det.
Unfortunately, a few amendment proposals submitted last week are doing just this.
SwedishVi kan inte göra om misstagen vi gjorde i Köpenhamn förra året igen.
Mr President, we cannot make the mistakes we made in Copenhagen last year again.
SwedishSpridningen av dessa kommer därför att vara mycket mer detaljerad än förra året.
The dissemination of these will therefore be much more detailed than last year.
SwedishSå sent som förra veckan sa de att erbjudandet helt enkelt var ohållbart för dem.
Only last week, they said that what was on offer was simply not tenable for them.
SwedishDetta blev ännu mer uppenbart med hänsyn till låsningen i rådet i förra veckan.
This has become even more relevant given the deadlock in the Council last week.
SwedishFörra året prioriterade vi paketet med åtgärder om klimatförändringar och energi.
Last year, our priority was the package of measures on climate change and energy.
SwedishVi tog inte fram en siffra förra året och vi har inte tagit fram en siffra i år.
We did not produce a figure last year and we have not produced a figure this year.
SwedishJag anser att vi tog ett viktigt steg i den riktningen den 22 november förra året.
I believe we took a significant step in that direction on 22 November last year.
SwedishI förra veckan nystartades tvärgruppen för anhörigvårdare i Europaparlamentet.
Last week saw the re-launch of the Carers Intergroup in the European Parliament.
SwedishEtt demokratiskt Irak får inte betingas av diskussionerna i Europa förra året.
A democratic Iraq should not be held hostage to last year’s arguments in Europe.
SwedishVi diskuterade denna fråga förra veckan på ett helt normalt sätt.
Mr President, we addressed this question last week in a perfectly normal manner.
SwedishJag hoppas att de svårigheter som upplevdes förra året kommer att elimineras i år.
I hope that the difficulties experienced last year will be eliminated this year.
SwedishSom vi hörde nyss avslöjade Viviane Reding sina planer för i2010 i förra veckan.
As I said, our group greatly appreciates this discussion and active participation.
SwedishRapporterna om förra veckans möte i Tammerfors räckte för att man skulle våndas.
The reports on last week’s meeting in Tampere were enough to make one squirm.
SwedishDenna nya resolution läggs till dem som framlades förra året i Lusaka, i Zambia.
This new resolution supplements the resolutions tabled last year in Lusaka, Zambia.
SwedishFörra året röstade budgetmyndigheten fram tre miljoner euro för , till exempel.
Last year, for instance, the budgetary authority voted EUR 3 million for Euronews.
SwedishFörra året upplevde jag systemet i verkligheten, när jag bröt handen i Bryssel.
Last year I experienced its operation directly, having broken my hand in Brussels.
SwedishFörra året avsattes ett betydande paket på 50 miljoner euro till flyktinghjälp.
Last year a substantial package of EUR 50 million was provided for refugee support.
SwedishMer allmänt uttryckte jag mina åsikter om detta betänkande i förra månadens debatt.
More generally, I made my thoughts on this report known in the debate last month.