"förr eller senare" - Engelsk översättning

SV

"förr eller senare" på engelska

SV förr eller senare
volume_up
[exempel]

förr eller senare
Förr eller senare leder orättvisa fredssystem till krig och sammanbrott.
Unjust systems of peace sooner or later lead to war and collapse.
Utan sociala framsteg kommer den ekonomiska tillväxten förr eller senare att tappa fart.
Without social progress, economic progress will run out of steam sooner or later.
Förr eller senare måste EU sluta med detta gulliga prat och ta tag i fakta.
Sooner or later the EU will have to end all this sweet talk and face facts.

Liknande översättningar för "förr eller senare" på engelska

förr adverb
eller konjunktion
English
senare adjektiv
senare adverb

Användningsexempel för "förr eller senare" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishFörr eller senare kommer vi att tvingas begränsa oss till dem som är nödvändiga.
At some point we will have to limit ourselves to the ones that are essential.
SwedishDen makroekonomiska fördelningsnyckeln måste tas fram förr eller senare.
We need the macro-economic distribution key to be resolved sooner and not later.
SwedishDå bör man varken förr eller senare anklaga mig för att jag inte arbetar.
That is fine, but I should not then be blamed at some future date for not working.
SwedishFörr eller senare kommer den ekonomiska verkligheten att knacka på vår dörr.
Reality is knocking at our door, and Europe is not alone in the world.
SwedishDet finns en mycket stor risk att detta förr eller senare sker på bekostnad av säkerheten.
There is a very great risk that this will come at the expense of safety at some point.
SwedishDetta förtydligande måste komma förr eller senare, låt oss inse det, och nu har vi det tillfället.
As I said before, the problem is serious but we can turn it into an opportunity.
SwedishNi kommer förr eller senare att höra talas om den digitala färdskrivaren.
Ladies and gentlemen, you will at some point hear the digital tachograph mentioned.
SwedishFörr eller senare kommer ni att tvingas ta itu med den verkliga frågan: vad tjänar allt detta till?
One day you will not be able to avoid the real question: what is all this for?
SwedishFörr eller senare, Dylan, kommer du och jag behöva hitta en ny ängel.
Sooner or Iater, you and I are gonna have to break in a new Angel.
SwedishVi behöver ett europeiskt tillsynsorgan, och förr eller senare behöver vi också en europeisk allmän åklagare.
We need a European regulator and, in time, we need a European public prosecutor.
SwedishFör om man försvårar företagens investeringar, går detta förr eller senare ut över arbetstagarna.
Discouraging enterprises from making investments will, in the end, be detrimental to workers.
SwedishNu vet vi att det avfallet förr eller senare alltid kommer tillbaka och då ofta i ännu skadligare form.
These days, we know that waste has a habit of reappearing, often in a more harmful form.
SwedishDetta måste förvisso ske förr eller senare, eftersom Serbien inte längre är ansvarigt för dem.
This must certainly happen at some point or other because Serbia is no longer responsible for them.
SwedishDetta kommer förr eller senare att försvaga EU.
Mr President, I am grateful to the rapporteur, Mr Eurlings, for his efforts.
SwedishDe svårigheter som de andra utskotten har avslöjat i sina yttranden kommer att dyka upp igen förr eller senare.
That is the case with all constitutions, and with this Treaty no less than with others.
SwedishJag hoppas verkligen att detta förr eller senare kommer att ändras.
I very much hope that at some point, that will change.
SwedishVarorna hade ju kommit fram förr eller senare... Om de hade gjort så, så hade det inte blivit någon industriell revolution.
Well, if that had been the case, there would have been no Industrial Revolution.
SwedishVi vet dock att allt som säkerhetspersonal har tekniska möjligheter att göra kommer att bli gjort förr eller senare.
We know, however, that whatever security people can do technically will in time be done.
SwedishDet är sant att det handlar om ett livsstilsval, och att människor förr eller senare kommer att göra sitt val.
It is true that this is a lifestyle choice, and that people will eventually make their choice.
SwedishEtt val som han anser att även det ryska folket måste göra förr eller senare.
Therefore, Ukraine’ s new course towards real democracy is a choice, a choice in favour of fundamentally different values.