"förr" - Engelsk översättning

SV

"förr" på engelska

SV förr
volume_up
{adverb}

1. allmänt

förr (även: hellre, tidigare)
volume_up
sooner {adv.}
Förr eller senare, troligen förr, kommer det tillbaka och hemsöker oss.
Sooner or later, and probably sooner, this will come back to haunt us.
Den makroekonomiska fördelningsnyckeln måste tas fram förr eller senare.
We need the macro-economic distribution key to be resolved sooner and not later.
Ju förr vi röstar, desto snarare kan ni börja er välförtjänta paus.
Ladies and gentlemen, the sooner we vote, the sooner you can start your well-earned recess.
förr (även: förut, tidigare, fordom)
Sådana människor klassificerades förr i tiden faktiskt som psykopater.
After all, such people were formerly classed as psychopaths.
Vårdtjänsternas kvalitet måste i dag i mycket högre utsträckning än förr, vara påvisbar.
Far more than has formerly been the case, the quality of medical services must be demonstrable.
Europeiska institutioner, däribland kommissionen, brukade förr i världen ägna sig åt att ta på sig skulden och lova bot och bättring.
European institutions, the Commission among them, would formerly indulge in regular sessions of mea culpa and promises of improvement.
Fru ordförande, även i detta fall har Europeiska unionen tyvärr bara fuskat ifrån sig, såsom den f.ö. har gjort så många gånger förr.
Madam President, once again, sadly, the European Union has bungled, as it has done in so many cases.
Vi har inte ens längre det försvar som fanns förr, när det bara fanns fasta telefoner och tryckta telefonkataloger.
We do not even have the protection that once existed in the days when there were only fixed telephones and printed directories.
Förr privatiserades spekulanternas vinster, nu förstatligas förlusterna och privata skulder blir statliga skulder.
Whereas the speculator's profits were once privatised, now the losses are being socialised, and private debt is being replaced with public debt.
förr (även: fordom)
volume_up
yore {substantiv}
förr
Förr i världen präglades länderna till största delen av landsbygd och städerna var ett undantag.
Mr President, in former times, countries were preponderantly rural and cities were the exception.
förr (även: förut)
Förr handlade detta om den inre marknaden, den gemensamma valutan och utvidgningen.
In the past, this was about the single market, single currency and enlargement.
Förr i tiden talade vi om rent vatten och rena hamnar och kämpade för dem.
In the past, we talked about clean waters and clean ports and campaigned for them.
Det är viktigt att återställa den bristande jämvikten från förr.
It is important to redress the imbalances of the past.

2. litteratur

förr (även: förut)

Synonymer (svenska) till "förr":

förr

Användningsexempel för "förr" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishAldrig förr har företag haft bättre möjlighet att tjäna pengar på att göra gott.
Companies have never before had a better opportunity to earn money by doing good.
SwedishFörr eller senare kommer vi att tvingas begränsa oss till dem som är nödvändiga.
At some point we will have to limit ourselves to the ones that are essential.
SwedishFörr i tiden talades det om miljöförstöring på gatorna, det förväxlades med gatan.
Previously, atmospheric pollution used to be associated with roads and traffic.
SwedishFörr blev de internationella förbindelserna tillvaratagna av en elit av diplomater.
In the old days, international relations were dealt with by a diplomatic élite.
SwedishDe ekonomiska förutsättningarna för att harmonisera skatter är inte desamma som förr.
The economic preconditions for harmonising taxes are not the same as they were.
SwedishFörvisso kraschade flygplan också förr i världen och det gör de tyvärr fortfarande.
Certainly, aircraft crashed in the old days, and unfortunately they still do.
SwedishDetta hade knappast skett förr i parlamentets historia, men strategin lyckades.
That is almost unknown in parliamentary history, but the strategy paid off.
SwedishJag heter nu som förr Swoboda och är också stolt över detta typiskt tyska namn.
I am still called Swoboda and I am also proud of this typical German name.
SwedishKostnaderna kommer att få betydelse när sedlarna och mynten introduceras, inte förr.
The costs will be significant after the notes and coins are introduced, not before.
SwedishDet skulle ha gjorts förr, men det är bra att det nu kommer bestämmelser.
This should have happened earlier, but it is good that there will now be rules.
SwedishFörr betonade man " undervisning och utbildning under hela livet ", slut citat.
In the White Paper, the stress was put on " lifelong learning and continuing training ".
SwedishDå bör man varken förr eller senare anklaga mig för att jag inte arbetar.
That is fine, but I should not then be blamed at some future date for not working.
SwedishDu skall få se att vi kommer att bli biffar till slut i alla fall, som det var förr!
I bet that, when all is said and done, we will end up as steaks after all. "
SwedishFörr betonade man "undervisning och utbildning under hela livet", slut citat.
In the White Paper, the stress was put on "lifelong learning and continuing training" .
SwedishMetoder från förr fungerade förr i tiden när vi hade 10, 12 eller 15 medlemsstater.
Old methods were good for old times – the times when we had 10, 12 or 15 Member States.
SwedishAldrig förr har vi i en västerländsk demokrati hört en sådan tystnad, en sådan tomhet.
Never before in a western democracy have we known such a silence, such an emptiness.
SwedishDu skall få se att vi kommer att bli biffar till slut i alla fall, som det var förr!"
I bet that, when all is said and done, we will end up as steaks after all."
SwedishDärefter kan han eventuellt vänta sig ett upphävande av sanktioner men inte förr.
After that he may be able to a look forward to the sanctions being lifted, but not before.
SwedishFiskeindustrin befinner sig i kris - det har vi hört förr.
Mr President, the fisheries industry in crisis - we have heard it all before.
SwedishEtt försök att återgå till hur det var förr skulle bara hindra denna process.
An attempt to go back to the old ways would simply hinder that process.