"förplikta sig" - Engelsk översättning

SV

"förplikta sig" på engelska

SV förplikta sig
volume_up
{verb}

1. näringsliv

förplikta sig
I betänkandet lämnas en rad goda förslag till hur EU-länderna kan förplikta sig gentemot varandra att bekämpa arbetslösheten.
The report contains a number of good proposals as to how the EU states can mutually undertake to combat unemployment.
För det första kommissionen själv, som bör förplikta sig till att snarast möjligt, nämligen senast till mitten av 1998, definiera och avsluta alla standardiseringsuppdrag.
First the Commission itself, which should undertake to lay down and complete all standardization mandates as speedily as possible, in other words by mid-1988 at the latest.

Liknande översättningar för "förplikta sig" på engelska

förplikta verb
sig pronomen

Användningsexempel för "förplikta sig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishHär måste Europeiska unionen absolut förplikta sig gentemot sina medborgare.
The European Union must take full responsibility for its citizens.
SwedishDe måste i stället förplikta sig att använda de tillgängliga medlen.
Instead, they must be committed to using the funds that are available.
SwedishUr min synvinkel innebär det att de 27 medlemsstaterna borde förplikta sig att respektera alla domar från Europadomstolen i Strasbourg.
From my point of view, that implies that the 27 should commit themselves to respecting all of the rulings of the Strasbourg Court of Human Rights.
SwedishLänder som EU:s medlemsstater måste förplikta sig att ge direkt stöd till offren, som ofta befinner sig i länder med oerhörda utvecklingsproblem, till exempel Angola.
Countries such as EU Member States must commit themselves to providing direct support for the victims, who are usually in countries with terrible development problems such as Angola.
SwedishVårt dokument uppmanar Europeiska unionen att förplikta sig att sätta Sydkaukasien i förgrunden för främjandet av fred, stabilitet och ekonomisk utveckling.
   Mr President, our document calls on the European Union to give a commitment to making the Southern Caucasus at the forefront of promoting peace, stability and economic development.