"förnuft" - Engelsk översättning

SV

"förnuft" på engelska

EN

SV förnuft
volume_up
{neutrum}

förnuft (även: stämning, anledning, betydelse, känsla)
volume_up
sense {substantiv}
(Skratt) Enligt sunt förnuft är konceptet helt motbjudande.
Common sense -- (Laughter) -- Revolts at the idea. ~~~ Common sense.
Enligt sunt förnuft, någonting ovanligt inom juridik, men ändå, sunt förnuft.
Common sense, a rare idea in the law, but here it was.
Sunt förnuft är inte nödvändigtvis den vanligast förekommande egenskapen i världen.
Common sense is not necessarily the most commonplace quality in the world.
förnuft (även: anledning, hänsyn, grund, skäl)
volume_up
reason {substantiv}
Förnuft utan passion är sterilt, men passion utan förnuft leder till vrede.
Reason without passion is sterile, passion without reason is heat.
Vi förväntar oss av rådet att det betonar förnuft, återhållsamhet och samråd.
We expect the Community to advocate reason, moderation and cooperation.
Detta synes mig vara teologi och inte politik, och stammar från tro och inte från förnuft.
This seems to me to be theology not politics and derives from faith and not reason.
förnuft (även: förstånd, visdom, vishet, klokhet)
volume_up
wisdom {substantiv}
Samtidigt får vi inte förlora vårt förnuft, vår klokhet och vår vidsynthet.
But we should also be guided by reason, wisdom and far-sightedness.
Hans ord är ett tecken på vishet och sunt förnuft från hans sida.
His words are a testament to the wisdom and good sense of his insight.
Konventsledamöternas förnuft har alltså segrat över vissa idrottsorganisationers krav.
The wisdom of the Convention members has therefore prevailed over the demands of certain sporting organisations.
förnuft (även: bondförnuft)
volume_up
commonsense {substantiv}
Jag hoppas att detta ändringsförslag som grundas på sunt förnuft kommer att stödjas.
I hope this commonsense amendment will find favour.
Jag beklagar att parlamentet helt enkelt glömde att prioritera sunt förnuft och etik i EU:s livsmedelssäkerhetspolitik.
I regret that Parliament simply forgot to make commonsense and ethics a priority of European food safety policies.
Jag skulle vilja gratulera Robert Sturdy till att han här lagt fram ett betänkande med sunt förnuft.
I would like to congratulate Robert Sturdy on bringing forward a common-sense report here.
förnuft (även: uppfattning, förstånd)
volume_up
uptake {substantiv}

Synonymer (svenska) till "förnuft":

förnuft

Användningsexempel för "förnuft" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishNär det gäller avlägsnande av uppgifter handlar det om en åtgärd av sunt förnuft.
When it comes to erasing personal data, it is just a question of being sensible.
SwedishDe gjorde detta med mod, men också med förnuft, och utan att tillgripa våld.
They did so with courage but also prudence, and without resorting to violence.
SwedishMen att nu enbart vädja till kontrahenternas förnuft, räcker förmodligen inte.
But just to appeal to one's adversary to be reasonable really is not enough.
SwedishI en tid med ekonomisk kris uppmanar jag er att se till att vi bevarar vårt förnuft.
I call on you at a time of economic crisis to ensure that we remain prudent and wise.
SwedishSå vi måste vara realister och visa förnuft i fråga om det vi hoppas att slutligen uppnå.
So we have to be realistic and sensible in what we hope ultimately to achieve.
SwedishVi vill inte att detta skall ske och vi hoppas att rådet tar sitt förnuft till fånga.
We do not want this to happen and we call upon the Council to act wisely.
SwedishUnder alla omständigheter måste vi använda vårt sunda förnuft i denna fråga.
It is wrong to set dates before and after which stem cells can be used.
SwedishOm ni gör så här Sunt förnuft. ~~~ Logiken säger att du måste vrida på handleden.
If you do this, the common, the logic says you must turn the wrist.
SwedishEftersom vissa ändringsförslag följer sunt förnuft har vi röstat för betänkandet.
As some of the amendments were a step in the right direction, we voted in favour of this report.
SwedishDet är mot allt förnuft att lagen fortfarande har gränser när brottslingarna inte har det.
It beggars belief that the law still has borders, when criminals do not.
SwedishDet här är mycket viktigt, då mitt förnuft säger mig att vi inte borde anta det ändringsförslaget.
There is no such thing as a set of standards on integrated pest management.
SwedishJag skall följa mitt förnuft och föreslå att vi röstar mot Paul A.A.J.G.
No farmer – and I speak as a farmer – wants to use chemicals unnecessarily.
SwedishSådant förnuft borde bilda skola, anser Europeiska folkpartiets grupp och Europademokrater.
The PPE-DE Group believes that such insights should set a precedent.
SwedishDet är ett exempel på hur sunt förnuft, som tur är, har fått företräde framför en orimlig lagstiftning.
What it means is that the EU is to regulate water quality on our bathing beaches.
SwedishVi måste ge prov på förnuft, rättrådighet, flexibilitet och känsla för europeiska intressen.
We need to show that we are logical, fair, flexible and that we know where European interests lie.
SwedishIngen med sunt förnuft kan förklara detta för en EU-medborgare.
Nobody in his right mind could explain this to a European citizen.
SwedishAtt kämpa mot ekonomiskt förnuft leder till fattigdom i EU.
Fighting against economic rationality is the path of European poverty.
SwedishJag vädjar till det sunda förnuft, som jag mycket väl vet att ni har!
I appeal to your good judgement, which is well known to me!
SwedishDet hade behövts etapper, framåtskridande, förnuft och måttfullhet.
It should have been tackled progressively, in gentle stages.
SwedishMen finns det då inget sätt att få Mugabe att ta sitt förnuft till fånga?
But is there no way we can bring Mugabe to his senses?