SV förmoda
volume_up
[förmodade|har förmodat] {verb}

förmoda
Kan vi därför förmoda att en åtgärd vidtagits för att desinficera systemet?
Can we therefore assume that an operation has been undertaken to disinfect the system?
förmoda?, då det inte förekommer någon folklig debatt.
It is a case of having to 'assume ' because there is no democratic debate on this matter here.
förmoda?, då det inte förekommer någon folklig debatt.
It is a case of having to 'assume' because there is no democratic debate on this matter here.
Vi får förmoda att man struntade i våra råd, eftersom de olika åtstramningsplanerna inte ger någon differentierad lösning av krisen.
We must believe that our advice was ignored, given that the various austerity plans do not provide a differentiated response to the crisis.
Viviane Reding, jag tror att man kan förmoda att när ditt mandat ska förhandlas i rådet den 2-3 december kommer parlamentet att stå bakom dig.
Mrs Reding, I believe that when your mandate is negotiated in the Council on 2 and 3 December, it can be assumed that this House will be behind you.
Det finns dock skäl att förmoda att de långa arbetstiderna bidrar till att en betydande procent som hoppar av studierna, med en särskild effekt på kvinnliga unga läkare.
However, there is reason to believe that the harsh working hours contribute to a significant drop-out rate, with a particular impact on women junior doctors.
förmoda (även: anta)
Enligt Lissabonfördraget kräver detta avtal ett godkännande av parlamentet och jag skulle förmoda att avtalet kommer att få ett kyligt mottagande från mina kolleger, så som det utvecklas.
Under Lisbon, this agreement requires the approval of this House and I would guess from my colleagues that the way the agreement is developing, it will receive a cold reception.
Eftersom dessa sjukdomar är sällsynta i vår del av världen kan vi förmoda att de kommer att få mycket mer dramatiska förlopp.
As these diseases are rare in our part of the world, we can presume that they will take a much more dramatic course.
förmoda (även: antar, anta, tro, antaga)
På grundval av information från förra veckan har jag all anledning att förmoda att den första " järnvägshuvudleden " kommer att tas i bruk inom några veckor.
On the basis of information as recent as last week, I have every reason to suppose that the service with the first rail freight freeway will commence within weeks.
På grundval av information från förra veckan har jag all anledning att förmoda att den första " järnvägshuvudleden" kommer att tas i bruk inom några veckor.
On the basis of information as recent as last week, I have every reason to suppose that the service with the first rail freight freeway will commence within weeks.
förmoda (även: ana, anta, gissa)
volume_up
to surmise {intran. vb}
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…

Synonymer (svenska) till "förmoda":

förmoda

Användningsexempel för "förmoda" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet är ingen idé att foga regel till regel och förmoda att regler skall lösa allt.
It is no use repeatedly heaping rule upon rule and assuming that rules solve everything.
SwedishLåt oss säga som det är och inte längre förmoda någonting, det finns tillräckliga bevis.
Let us not make any assumptions. There is evidence enough.
SwedishKärnkraftens välsignelse är inte så oomstridd som dessa punkter låter förmoda.
Mr President, the benefits of nuclear energy are not as undisputed as these sections make them out to be.
SwedishOch, enligt kommissionens text skall de fakta som läggs fram - jag citerar - "ge möjlighet att förmoda att könsdiskriminering föreligger ".
And according to the Commission's text, the facts to be proved are those which support the presumption of discrimination.
SwedishOch, enligt kommissionens text skall de fakta som läggs fram - jag citerar - " ge möjlighet att förmoda att könsdiskriminering föreligger ".
And according to the Commission's text, the facts to be proved are those which support the presumption of discrimination.
SwedishOm man beaktar det rådande läget och följer efterfrågeutvecklingen, kan man förmoda att det resultatet helt visst kommer att överträffas under 2005.
I wish to thank Parliament and the rapporteur for the good work done in preparing this piece of legislation on the energy market.
SwedishJag får väl ändå förmoda att rådet och kommissionen inte vill tillämpa sin egen norm för en demokratisk rättsstat på olika sätt i varje enskilt fall.
I take it that the Council and Commission are not applying their own standards of democratic rule of law on a case-by-case basis.
SwedishOm man beaktar det rådande läget och följer efterfrågeutvecklingen, kan man förmoda att det resultatet helt visst kommer att överträffas under 2005.
If you consider the current situation and track the developments in demand, it can be assumed that this result is certain to be surpassed in 2005.
SwedishEftersom inga ändringsförslag har lagts fram kan jag för övrigt bara förmoda att betänkandet kommer att antas med överväldigande majoritet i eftermiddag.
It only remains for me to tell you now that when the vote itself comes I shall be bringing an oral amendment which will be concerned only with the language versions.
SwedishNär samma val nu är i antågande liksom parlamentsval har många i Serbien börjat förmoda att Milosevicregimen redan har inlett sin egen kampanj.
With the same elections round the corner and parliamentary elections not too far off either, many in Serbia suspect that the Milosevic regime has already launched its own campaign.