"förmedlingsavgift" - Engelsk översättning

SV

"förmedlingsavgift" på engelska

SV förmedlingsavgift
volume_up
{utrum}

1. näringsliv

förmedlingsavgift
volume_up
agency cost {substantiv}

Användningsexempel för "förmedlingsavgift" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishTillämpningen av en multilateral förmedlingsavgift är en fråga som även rör kortbetalningar.
The application of an MIF is also an issue with regard to card payments.
SwedishHur planerar den att hantera frågan om en multilateral förmedlingsavgift när det gäller kortbetalningar?
How it plans to tackle the issue of MIF with regard to card payments?
SwedishÄven om det inte finns någon förmedlingsavgift finns risken att konsumenterna får stå för kostnaderna.
Also, in the absence of interchange fees there is a risk that the costs would be borne by consumers.
SwedishDen femte delfrågan handlade om att hur kommissionen hanterar frågan om en multilateral förmedlingsavgift för kortbetalningar.
The fifth question related to how the Commission is tackling the MIF issue for card payments.
SwedishJag konstaterar dock att mer än 70 procent av uttagen i EU nu görs utan att någon multilateral förmedlingsavgift tas ut på transaktionen.
I note, however, that more than 70% of withdrawals in Europe are now carried out without the imposition of any multilateral interchange fee on the transaction.
Swedish- Hur avser kommissionen att skapa rättslig säkerhet i fråga om tillämpningen av en multilateral förmedlingsavgift för såväl Sepas autogireringar som kortbetalningar?
- how it intends to definitively establish legal certainty as regards the application of a MIF, for both SEPA Direct Debits and card payments;