"förmedlar" - Engelsk översättning

SV

"förmedlar" på engelska

SV förmedlar
volume_up
{gerundium}

förmedlar (även: transporterar, befordrar)
volume_up
conveying {gerun.}
förmedlar (även: medlar)
volume_up
mediating {gerun.}
förmedlar
förmedlar
De förmedlar finansiell information som avser både finansiella system och privatpersoner.
They will be transmitting financial information on funding schemes as well as private individuals.

Synonymer (svenska) till "förmedla":

förmedla
Swedish

Användningsexempel för "förmedlar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag skall bara lämna två kommentarer om den anda som ert meddelande förmedlar.
I will make just two comments about the culture that your report expresses.
SwedishInnebär det att vi förmedlar budskapet att det är okej att använda narkotika?
By doing this, do you give them the message that it is okay to use drugs?
SwedishVi är också ansvariga för hur vi förmedlar utvidgningen genom ord och handling.
It is for us to determine a communication strategy for enlargement, through words and deeds.
SwedishAtt följa en debatt i en monitor förmedlar stämningen och atmosfären under debatten.
Viewing a debate on a monitor gives you the flavour of that debate.
SwedishOm vi har ytterligare informationer så förmedlar vi gärna dessa till parlamentsledamoten.
If we learn any more, we shall glad to forward the information to the honourable Member.
SwedishDet budskap som vi förmedlar till världen i den gemensamma ståndpunkten är positivt.
The message that this Common Position carries from us to the world at large is a positive one.
SwedishHur medier förmedlar bilder, det har vi upplevt under dessa veckor och vi ser ännu inget slut.
In recent weeks we have learned just how the media push ahead, and no end is in sight.
SwedishDetta är ett meddelande som, om än inte optimistiskt, förmedlar en viss känsla av trygghet.
If not an optimistic message, this at least gives no cause for concern.
SwedishBetänkandet förmedlar ett tydligt budskap om insatser för att minska utbud och efterfrågan.
The report conveys a clear message about the actions required to reduce supply and demand.
SwedishKanske är det kommissionens fel att man inte förmedlar budskapet.
Perhaps that is the Commission’ s fault for not communicating the message.
SwedishKanske är det kommissionens fel att man inte förmedlar budskapet.
Perhaps that is the Commission’s fault for not communicating the message.
SwedishVi bör lägga vikt vid det särskilda värde som unionen förmedlar.
Due note should be taken of this particular value conferred by the Union.
SwedishDetta förmedlar en uppfattning om Europa, men jag delar den inte.
This is one perception of Europe, but it is one that I do not support.
SwedishVad vår grupp anbelangar, förmedlar detta betänkande en ambition för det europeiska jordbruket.
As far as our group is concerned, this report conveys an ambition for European agriculture.
SwedishJag menar att det är ett budskap som förmedlar det parlamentet vill.
I think that is the message which conveys what Parliament wants.
SwedishInformation förmedlar objektivt vad som händer, och är bra för en demokrati.
   Mr President, information conveys what is happening objectively and is good for a democracy.
SwedishVi behöver att ni förmedlar en vision och klara idéer, men det måste vara godtagbara idéer.
We need from you communication of a vision and clarity of ideas, but they have to be acceptable ideas.
SwedishDetta är hur som helst kommissionens ståndpunkt och så förmedlar jag den till Graefe zu Baringdorf.
In any case, the Commission's position is clear, and Mr Graefe zu Baringdorf is now aware of it.
SwedishKommersiella företagsmäklare   förmedlar företag till salu.
Commercial company brokers transfer companies that are for sale.
SwedishVi förmedlar detta tydliga budskap till Folkrepubliken Kinas regering vid varje tillfälle som bjuds.
We give this clear message to the government of the People's Republic of China at every opportunity.