"förknippa" - Engelsk översättning

SV

"förknippa" på engelska

SV förknippa
volume_up
{verb}

förknippa (även: annektera, bifoga, tillägga, förena)
förknippa (även: associera, umgås, förena, uppta)
Vi måste fortsätta att förknippa Ukraina med den europeiska säkerhetsramen.
We must continue to associate Ukraine with the European security framework.
Men, likt Sardinien, har Okinawa ett antal sociala konstruktioner som vi kan förknippa med ett långt liv.
But, like Sardinia, Okinawa has a few social constructs that we can associate with longevity.
Slutligen får vi inte automatiskt förknippa begreppet ”megaliner” med en högsta tillåtna vikt på 60 ton.
Finally, we must not automatically associate the term 'megaliner' with a maximum authorised mass of 60 tonnes.

Synonymer (svenska) till "förknippa":

förknippa

Användningsexempel för "förknippa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishAtt förknippa rökning med tobak är som att blanda ihop vår berömda vinproduktion med alkoholism.
Associating smoking with tobacco growing is like confusing our famous wine production with alcoholism.
SwedishJag har i mina tidigare utläggningar medvetet undvikit att förknippa Europa-Medelhavskonferensen med konflikten i Mellanöstern.
So far, I have deliberately avoided making any link between the Euro-Mediterranean conference and the conflict in the Middle East.
SwedishÄr ni tillfreds med hur det ligger till med förebyggandet av kriserna och hur detta utvecklas, respektive hur vill ni förknippa krisförebyggandet med rapid reaction facility?
Are you satisfied with the state and development of crisis prevention or do you want to couple crisis prevention to the rapid reaction facility?
SwedishDet är inte isolering som är målet för den europeiska politiken utan det är vår skyldighet att förknippa finansiella och ekonomiska biståndsåtgärder med våra idéer.
The aim of our European policy is not isolation but rather the fulfilment of our responsibility to use financial and economic aid measures in support of our ideas.