"förhålla sig" - Engelsk översättning

SV

"förhålla sig" på engelska

SV förhålla sig
volume_up
{reflexivt verb}

Både företagen och industrin kan tjäna på att förhålla sig med sunt förnuft till detta.
Both business and industry can gain from a common sense approach to this.
Det finns seriösa sätt att förhålla sig till sysselsättningsfrågor.
There are serious ways of approaching employment issues.
Man kan inte förhålla sig till dem på ett selektivt sätt, beroende på omständigheterna eller vad som passar.
You cannot take a selective, circumstantial or expedient approach to them.
förhålla sig (även: tillhöra, avse, relatera till)
I det sammanhanget är vi också mycket nyfikna på hur mekanismen kommer att förhålla sig till ECHO-programmet.
In this context, we are also very keen to find out how the facility will relate to the ECHO programme.
to relate to sth
För mig är det inte helt klart hur en internationell oberoende domstol skall förhålla sig till besluten i säkerhetsrådet.
It is not entirely clear to me how an international independent court will relate to the decisions made by the Security Council.

Liknande översättningar för "förhålla sig" på engelska

förhålla verb
English
sig pronomen
förhall substantiv
English

Användningsexempel för "förhålla sig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag kan enbart hoppas att rådet kommer att förhålla sig mer positivt i framtiden.
I can only hope that the Council will take a more positive stance in future.
SwedishInför denna allvarliga situation går det inte längre att förhålla sig likgiltig.
We cannot remain indifferent, given the serious nature of this situation.
SwedishMan måste förhålla sig mycket sträng i dessa frågor och även handla därefter.
This has to be viewed very seriously, and action must be taken accordingly.
SwedishEU kan inte förhålla sig passivt medan grundläggande friheter kränks så grovt.
The European Union cannot stand by while fundamental freedoms are being blatantly violated.
SwedishI det här området definierar du hur text och objekt ska förhålla sig till varandra.
Determine in this area how the text and object respond to one another.
SwedishEn ny vårdslöshet har smugit sig in i deras sätt att förhålla sig till hiv och aids.
A new carelessness has crept into their dealings with HIV and Aids.
SwedishDessa är ett ofantligt problem till vilket parlamentet inte kan förhålla sig passivt.
This is an enormous problem which this Parliament cannot ignore.
SwedishI likhet med det kan jag inte se varför det skulle förhålla sig på annat vis inom centralbankerna.
By analogy, I do not see why it should be any different for central bankers.
SwedishHur tänker kommissionen förhålla sig till tjänster med sådana bilder?
What is the Commission's position on services providing such images?
SwedishUnder dessa omständigheter bör tredje part förhålla sig mycket återhållsamt.
This being the case, other parties should act with restraint.
SwedishFör det andra får Europa inte förhålla sig passivt inför en så pass oroväckande manipulation.
Secondly, Europe must not remain inert in face of such disturbing manipulative operations.
SwedishDetta är något som både samhälle och företag måste förhålla sig till.
This is something that both society and companies have to manage.
SwedishMed tanke på den intoleranta stämning som tidvis rådde under debatten verkar det förhålla sig så.
In view of the intolerant climate in which part of this debate was held, it would seem so.
SwedishKommissionen bör förhålla sig mer ödmjukt här och ta på sig färre uppgifter.
The Commission should adopt a more modest attitude in this regard and should not take on so many tasks.
SwedishSamtidigt anser jag att Europa inte har råd att förhålla sig passivt till sådana händelser.
At the same time, I do not think that Europe can afford to be passive in the face of such events.
SwedishMan kan inte förhålla sig likgiltig och overksam till dessa nyheter.
We cannot be indifferent and apathetic to these announcements.
SwedishEtt seriöst sätt att förhålla sig i frågan tror jag skulle vara att bedöma varje förslag för sig.
Now I think the serious position to take on the issue is to judge each measure on its merits.
SwedishDet finns seriösa sätt att förhålla sig till sysselsättningsfrågor.
There are serious ways of approaching employment issues.
SwedishHur kommer man i framtiden att förhålla sig till dylika djurarter?
How will these kinds of animal be treated in the future?
SwedishJag hoppas att den ungerska regeringen kommer att förhålla sig annorlunda i Europa än den gör hemma.
I hope that the Hungarian Government will behave in a different way in Europe than it does at home.