"föreläsning" - Engelsk översättning

SV

"föreläsning" på engelska

EN

SV föreläsning
volume_up
{utrum}

volume_up
lecture {substantiv}
Vanligtvis gör jag en hel föreläsning om den påverkan kvinnor har på affärssamhället.
I generally give a whole lecture on the impact of women on the business community.
Det är första gången som en öppen föreläsning vid LTU ges en extra gång.
It is the first time that a public lecture at the university are given an extra time.
Efter dagens sista föreläsning börjar studentlivet.
After the last lecture of the day, the student life begins.

Synonymer (svenska) till "föreläsning":

föreläsning

Användningsexempel för "föreläsning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag har ett viss beroende av kontorsmaterial men det är en annan föreläsning.
I have a slight office supply addiction, but that's another talk.
SwedishMen okej, jag skall inte ge er någon föreläsning i historia.
However, I do not intend to give any of my colleagues a history lesson.
SwedishCA: Han höll en fantastisk föreläsning här på TED för två dagar sedan.
CA: He gave a wonderful talk here two days ago.
SwedishJag behöver ingen föreläsning från dig i den här frågan.
I do not need any lessons from you in this regard.
SwedishDenna resolution är en föreläsning för Turkiet om demokrati.
This resolution lectures Turkey on democracy.
SwedishJag behöver ingen föreläsning.
SwedishUnder återstoden av min föreläsning, ska jag berätta hur jag slutade ängslas och lärde mig älska utmaningen som Indusskriften ger.
In the rest of my talk, I'd like to tell you about how I learned to stop worrying and love the challenge posed by the Indus script.
SwedishArthur [Ganson] har inte pratat än, men hans föreläsning kommer vara trevlig och han har några av sina riktigt fantastiska maskiner utanför.
Arthur [Ganson] hasn't talked yet, but his is going to be a delightful talk and he has some of his really fantastic machines outside.
SwedishKonferensen hölls till slut vid Bilgis universitet, där jag av en händelse befann mig för att samtidigt hålla en föreläsning om kvinnors rättigheter.
In the end, the conference took place at the Bilgi University where I was, as it happens, giving a speech on women’s rights at the same time.
SwedishKonferensen hölls till slut vid Bilgis universitet, där jag av en händelse befann mig för att samtidigt hålla en föreläsning om kvinnors rättigheter.
In the end, the conference took place at the Bilgi University where I was, as it happens, giving a speech on women’ s rights at the same time.
SwedishNyss, i samband med det förra betänkandet av Brok, gav kommissionären en föreläsning om frukten av den gemensamma vägen och den sämre mellanstatliga metoden.
Just now when discussing the previous report by Mr Brok, the Commissioner addressed us on the benefits of the Community approach and the disadvantages of the intergovernmental approach.
SwedishJag tror inte att ni behöver någon föreläsning om vad som måste göras – ni hittade säkert rätt måltavla när ni talade om vilken strategi som krävs.
   I do not think, Commissioner, that you need to be lectured about what needs to be done; I believe that you identified the right target when speaking about the strategy that needs to be used.