"förbättríngsåtgärder" - Engelsk översättning

SV

"förbättríngsåtgärder" på engelska

SV förbättríngsåtgärder
volume_up
{pluralis}

förbättríngsåtgärder

Användningsexempel för "förbättríngsåtgärder" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMan borde sträva efter att finna förbättringsåtgärder inom ramen för den nuvarande ordningen och budgetmedel som reserverats för den.
We should aim to find solutions regarding improvements within the framework of the present scheme and the appropriations set aside for it.
SwedishDetta har resulterat i en rad olika åtgärder, inklusive EASA:s offentliggörande av luftvärdighetsdirektiv i vilka det föreskrivs att förbättringsåtgärder måste vidtas.
A number of things have been done as a result, including the publication by the EASA of airworthiness directives prescribing corrective measures to be taken.
SwedishDe skandinaviska myndigheterna rekommenderades därför att flygplanet skulle återfå sitt luftvärdighetsbevis, givetvis efter vidtagna förbättringsåtgärder.
The Scandinavian authorities were therefore recommended to restore the aircraft's certificate of airworthiness, once the necessary corrective measures had been taken, of course.