"föräldraledig" - Engelsk översättning

SV

"föräldraledig" på engelska

SV föräldraledig
volume_up
{adjektiv}

föräldraledig
Ett annat viktigt instrument är direktivet om föräldraledighet från 1996.
Another important instrument is the 1996 directive on parental leave.
Medlemsstaterna måste tillhandahålla barnomsorg och erbjuda föräldraledighet.
The Member States must make child care available and offer parental leave.
Jag vill bara påminna om vårt enhälliga bifall till föräldraledighet.
I am merely thinking of our unanimous agreement in favour of parental leave.