SV

färg {utrum}

volume_up
1. allmänt
färg (även: kulör)
volume_up
color {substantiv} [USA]
Om Du klickar här kan Du välja färg på aktiva hyperlänkar i publikationen i dialogrutan Färg.
Click here to access the Color dialog to select the color for an active link in the publication.
Om Du klickar här kan Du välja färg på texten i publikationen i dialogrutan Färg.
Click here to access the Color dialog, which enables you to select the color of the publication's text.
Om du har markerat ett objekt vars färg inte finns med i färgtabellen, visas färgen ändå här.
Selecting an object whose color is not in the color table still displays the color.
färg (även: kulör)
volume_up
colour {substantiv} [GBR]
Den färg det gäller i fråga om dödsstraffet är inte svart eller vit utan blodets färg.
As regards the death penalty, the colour at stake is not black or white, but the colour of blood.
Det tycks vara en regering av i mångt och mycket samma färg och den talar med kluven tunga.
It seems to be a government of much the same colour and speaking with two tongues.
Ger kranen vatten av en färg på morgonen och en annan på dagen eller kvällen?
Is the colour of the water coming out of the pipes different in the morning from what it is in the evening?
färg (även: färgmedel)
volume_up
dye {substantiv}
Why would I dye just part of my head?
volume_up
hue {substantiv}
Oavsett den nya förvaltningens politiska färg är frågan inte om Ukraina ska förbli östvänligt eller bli västvänligt.
Regardless of the political hue of the new administration, the question is not whether the Ukraine should remain eastern or become western.
Detta var en attack mot hela Libanons folk, oberoende av deras tro eller politiska färg, och den genomfördes för att skapa en atmosfär av fruktan bland befolkningen.
This was an attack on all the peoples of Lebanon, regardless of their faith or political hue, and was carried out to create a climate of fear in the population.
Även regeringen har vid det här laget gjort allt den kan för att ge den efterkommande regeringen, oavsett färg, möjlighet att väcka liv i denna ansökan igen.
The government, too, in the meantime, has done all it can to give a subsequent government, of whatever political hue, the possibility to reactivate its application for membership.
färg (även: målarfärg, smink)
volume_up
paint {substantiv}
Vad som saknas i detta pussel är den bit som reglerar lösningsmedel i färg.
What is missing in the puzzle is the piece that regulates paint thinners.
Du växte upp runt en massa blyhaltig färg, eller hur?
You grew up around a lot of lead paint, didn't you?
DCM används bland annat för att producera läkemedel och som borttagare av färg och klistermärken.
DCM is used in the manufacture of pharmaceuticals and as a paint stripper and degreaser, amongst other uses.
2. "kortspel"
färg
volume_up
suit {substantiv} (card game)
Hon har skänkt en del färg och charm till ett ganska tråkigt parlament med alla dessa män i mörka kostymer.
She has added some colour and charm to a fairly dull House when all the men are in dark suits.
Then you can change suits.
betonade att en del länder har antagit skyddsåtgärder som tillämpas till slutet av 2008 och därför inte kunnat förstå varför EU inte bekänt färg,
pointed out that some countries have adopted safeguard measures applying until the end of 2008, and therefore failed to understand why the EU had not followed suit;

Användningsexempel för "färg" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDetta kommer naturligtvis att bero på vår lednings politiska färg i framtiden.
This will depend, of course, on the political complexion of our future leadership.
SwedishDu kan formatera celler med ett talformat som framhäver negativa tal med röd färg.
You can formats cells with a number format that highlights negative numbers in red.
SwedishOm du har valt alternativet punkt under Numrering kan du välja färg till punkten här.
You can select the bullet color if you select the Bullet option under Numbering.
SwedishFör ungefär 100 år sedan uppfann några vetenskapsmän en färg att färga celler med.
So about a hundred years ago, some scientists invented a stain that would stain cells.
SwedishÄnnu en gång, en växtbaserad diet, full av grönsaker med en massa färg i.
Once again, a plant-based diet, full of vegetables with lots of color in them.
SwedishOch ögat är oerhört känsligt för mönster och variationer i färg, form och mönster.
The eye is exquisitely sensitive to patterns in variations in color, shape and pattern.
SwedishOch hon såg att om det inte finns någon inflamation så är bilden en enhetlig grå färg.
And she saw that if there is no inflammation then the scan is a uniform gray.
SwedishOm du har valt alternativet punkt under Numrering kan du välja punktens färg här.
Select the bullet option in Numbering, and then select the bullet color.
SwedishOch alla dom här färgade linjerna är resultat; varje färg är en undersökning.
And all these colored lines here are results; each color is one survey.
SwedishKanske luktar hundar och noshörningar och andra luktorienterade djur i färg.
Perhaps dogs and rhinos and other smell-oriented animals smell in color.
SwedishVad som saknas i detta pussel är den bit som reglerar lösningsmedel i färg.
What is missing in the puzzle is the piece that regulates paint thinners.
SwedishDet tycks vara en regering av i mångt och mycket samma färg och den talar med kluven tunga.
It seems to be a government of much the same colour and speaking with two tongues.
SwedishMed färglisten kan du välja färg utan att behöva öppna någon dialogruta.
The color bar allows you to select individual colors without having to open a dialog.
SwedishI den här listrutan väljer Du den färg som ska användas istället för transparens.
Select the color to replace the transparent attribute in this list.
SwedishMed den här funktionen sammanfogas små pixelgrupper till rektangulära ytor med samma färg.
This function joins small groups of pixels into rectangular areas of the same color.
SwedishManuellt definierade utskriftsområden och sidbrytningar visas i ljusblå färg.
The light blue lines show where manually defined print ranges and page breaks have been set.
SwedishProblemet är de höga blyhalterna i den färg som använts till leksakerna.
The problem is the high levels of lead in the paints used in these toys.
SwedishDet är upp till Fidel Castro och Felipe Pérez Roque att bekänna färg och delta i dialogen.
It is up to Castro and Roque to show what they are made of and join in it.
SwedishDin nya färg är genast tillgänglig tillsammans med de andra färgerna.
Your new color will immediately be added to the palette of existing colors.
SwedishDu kan ersätta transparensen i en bild med en färg, t.ex. med vitt.
You can replace the transparency in an image with a color, for example, with white.

Synonymer (svenska) till "färg":

färg
färger
Swedish
färga
Swedish