"färdigt" - Engelsk översättning

SV

"färdigt" på engelska

EN
SV

färdigt {adverb}

volume_up
färdigt (även: ute, utomhus, fullständigt, ut)
Många delar av övergången har redan framgångsrikt förhandlats färdigt och avhandlats, t.ex. kontinuiteten under tjänstemanna-apparaten i Hongkong.
Many aspects of the transition have already been successfully debated and worked out, for example continuity in Hong Kong's civil service.
Det var ett utmärkt betänkande, men när vårt utskott var färdigt med det tidigare i veckan hade många av de mer utmärkta delarna i det tyvärr strukits.
It was an excellent report but by the time it came out of our committee earlier this week a lot of the more excellent parts of it were unfortunately removed.
Jag var dock artig nog att låta er tala färdigt, och jag hoppas att era kolleger kommer att uppskatta det sätt som ni tilltalade kammaren på lika mycket.
I was, however, courteous enough to hear you out and I hope that our colleagues will be similarly appreciative of the manner in which you chose to address the House.

Synonymer (svenska) till "färdigt":

färdigt
Swedish

Användningsexempel för "färdigt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishRamdirektivet kommer att vara färdigt någon gång under hösten 2010 och våren 2011.
The framework directive will appear somewhere between autumn 2010 and spring 2011.
SwedishDet är min förhoppning att detta lagförslag snabbt blir färdigt och vinner laga kraft.
I also hope that this legislative proposal is quickly adopted and implemented.
SwedishDet finns redan fyra sådana direktiv och ett är så gott som färdigt i form av utkast.
There are already four such directives and one is virtually complete at draft stage.
SwedishDet finns också expertgrupper, och förslaget kommer att vara färdigt den 31 maj.
There are also expert teams and the proposal will be ready for 31 May.
SwedishOch hon sa "Javisst, men jag äter gärna färdigt först, om det är okej."
And she said, "Yeah, but you know I'd rather finish my meal if you don't mind."
SwedishDet finns också expertgrupper, och förslaget kommer att vara färdigt den 31 maj.
There are also expert teams and the proposal will be ready for 31 May.
SwedishAtt ge något datum för när allt är färdigt, är emellertid ännu inte möjligt.
It is still not possible, however, to give any date for when everything will be ready.
SwedishDet kommer dock att dröja ännu några år innan detta datorsystem är färdigt.
But it will be a few more years before this computer system is in place.
SwedishMan sade till mig en gång i tiden: ”När någon talar med dig, låt honom tala färdigt.
I was once told: 'When someone speaks to you, let him finish talking.
SwedishJag vill bara påminna er om att Schengensystemet är långtifrån färdigt.
I just want to remind you that the Schengen system is far from complete.
SwedishNaturligtvis är skogar koldioxidförbrukare, men när de har vuxit färdigt är den effekten borta.
Of course forests eat up CO2 but once they are fully grown this no longer happens.
SwedishVi har inte att göra med ett arbete som är färdigt, utan snarare befinner sig i en mittfas.
So we are not dealing with completed work, but with an intermediate stage.
SwedishMen livet är så att säga inte färdigt, utan det utvecklas hela tiden.
Life is not, however, complete, as it were, but is evolving all the time.
SwedishDet är därför fördraget för tiden efter 2012 måste stå färdigt senast 2009.
That is why the post-2012 treaty must be ready no later than 2009.
SwedishJag tycker att betänkandet i grunden bärs av goda idéer, men det är inte helt färdigt.
This report basically contains some good ideas, but it is not ripe.
SwedishDen gjorde unionen öppnare, men det blev inte ett färdigt resultat.
It made the European Union more open, but it was not the finished product.
SwedishÅr 1996 var det här EU-stödda projektet färdigt till 97 procent.
In 1996, this project, which is subsidised by the European Union, was 97% complete.
SwedishÅr 1996 var det här EU-stödda projektet färdigt till 97 procent.
In 1996, this project, which is subsidised by the European Union, was 97 % complete.
SwedishNi borde åtminstone ha anständigheten att låta vår gäst tala färdigt.
You should at least have the decency to let our guest finish speaking.
SwedishHuvuddelen av arbetet är nu färdigt. Det utgör en utgångspunkt för våra framtida förhandlingar.
This largest portion of the job to be done forms the basis for our future negotiations.