"existera" - Engelsk översättning

SV

"existera" på engelska

SV existera
volume_up
[existerade|har existerat] {verb}

Eftersom betalningsbalansrestriktionen och problemen kommer att upphöra att existera.
Because the balance of payments constraint and problems will cease to exist.
Generaldirektoraten kan för närvarande existera utanför revisorernas fingranskning.
Directorates-General can currently exist outside the scrutiny of auditors.
Om vi skall kunna hitta en väg framåt, måste detta fortsatta samarbete existera.
If we are going to find a way forward, that continued cooperation must exist.

Synonymer (svenska) till "existera":

existera

Användningsexempel för "existera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishBetänkandet från Rothley har den stora fördelen att existera.
Mr President, the great virtue of Mr Rothley's report is that it exists at all.
SwedishDet finns de som vill ha patent för att livet skall kunna fortsätta att existera.
There are also those who desire patents in order that life should continue.
SwedishUtan något stöd skulle detta lilla jordbruksföretag inte kunna existera.
Without our support, this small agricultural holding could not stay in existence.
SwedishMålet skall vara uppfyllt 2005, då de båda nämnda staterna skall existera.
It is to be met in 2005 when both the aforementioned states should be in existence.
SwedishFranska myndigheter förnekar emellertid att en sådan databas skulle existera.
The French authorities, however, deny the existence of such a database.
SwedishEn absolut religionsfrihet kan inte existera, lika lite som absolut jämlikhet.
Absolute freedom of religion is impossible, as is absolute equality.
SwedishFaktum är att vi förutsåg att denna stjärnformation inte skulle kunna existera i den miljön.
In fact, we anticipated that star formation shouldn't proceed in that environment.
SwedishÄr kommissionen medveten om att sådana problem fortfarande skulle existera?
Is the Commission aware of the continuing existence of this problem?
SwedishUtan företag som producerar varor och levererar tjänster kan människans samhälle inte existera.
Society cannot survive without businesses which produce goods and provide services.
SwedishFöre år 2009 kommer systemet med nätburar för äggproduktion inte längre att existera.
By 2009 the battery cage system of egg production will be no more.
SwedishSmå utsädesföreningar kommer inte längre att kunna existera ekonomiskt.
Small seed associations will go out of existence for economic reasons.
SwedishÄndå fortsätter de här olagliga och felaktiga metoderna att existera.
This illegal and incorrect practice nevertheless remains in place.
SwedishAnnars kommer det inte att existera någon politisk stabilitet i landet.
Otherwise, there will be no political stability in the country.
SwedishKommer det åtminstone att existera en ersättningskoefficient?
In the absence of a green euro, will there be a compensation coefficient?
SwedishHur ska FN kunna existera i denna nya sköna värld och fortfarande vara relevant?
In September I was the only member of an EU institution taking part in a women’ s rights conference in China.
SwedishDenna moderna form av slaveri som vi bevittnar bör inte existera i något civiliserat samhälle.
This modern form of slavery that we are witnessing should not be part of any civilised society.
Swedish(NL) Utan företag som producerar varor och levererar tjänster kan människans samhälle inte existera.
- (NL) Society cannot survive without businesses which produce goods and provide services.
SwedishUtan stöd från Förenta staterna och Europeiska unionen skulle landet helt enkelt inte kunna existera.
I should also like to pay tribute to Mr Salafranca, who headed the delegation, for his work.
SwedishEn marknad är inte en djungel, den har regler, för om det inte finns regler kan inte marknaden existera.
A market is not a jungle; it has rules, because if there are no rules it is not a market.
SwedishLösningen är att kämpa mot storföretagens EU och inte ge upp striden förrän detta EU har upphört att existera.
The solution is to 'combat' the ΕU of big business and war until it is exterminated.