"enkel majoritet" - Engelsk översättning

SV

"enkel majoritet" på engelska

SV enkel majoritet
volume_up
{utrum}

enkel majoritet
volume_up
simple majority {substantiv}
Enligt fördragen fattar parlamentet beslutet om ansvarsfrihet med enkel majoritet.
According to the Treaties, Parliament takes the decision on discharge by a simple majority.
Således är det bara nödvändigt med enkel majoritet för att anta denna text.
Therefore, only a simple majority is needed for this document to be adopted.
Rådet skall besluta med enkel majoritet om generalsekretariatets organisation.
The Council shall decide on the organisation of the General Secretariat by a simple majority.

Liknande översättningar för "enkel majoritet" på engelska

enkel adjektiv
majoritet substantiv

Användningsexempel för "enkel majoritet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishNär allt kommer omkring nämns enkel majoritet så gott som aldrig i fördraget.
After all, a single majority vote is almost never mentioned in the Treaty.
SwedishParlamentet godkände den genom enkel majoritet, men det var en klar majoritet.
Parliament approved them by a simple but, nevertheless, clear majority.
SwedishRådet kan inte självt ändra fördragets bestämmelser från enkel till kvalificerad majoritet.
The Council cannot itself alter the Treaty's regulations from simple to qualified majority voting.
SwedishRådet kan inte självt ändra fördragets bestämmelser från enkel till kvalificerad majoritet.
The Council cannot itself alter the Treaty' s regulations from simple to qualified majority voting.
SwedishSom ni vet kämpade jag under den senaste regeringskonferensen för omröstning med dubbel enkel majoritet när rådet skall fatta beslut.
This would appear to be very important if we are to achieve effective conclusions quickly.
SwedishVi gjorde det med enkel majoritet.
SwedishJag vill gärna tro att praxis leder till att denna bilaga kan antas med enkel majoritet, men jag tror inte att det är enligt reglerna.
I should indeed like to believe that our practice leads to the annex being adopted by a single majority, but I do not think that this complies with the Rules.
SwedishVad som gäller är att, eftersom det endast krävs enkel majoritet kommer enbart jarösterna att tas i beaktande, eftersom det inte är nödvändigt att registrera eller räkna övriga röster.
What I meant was that we simply need a relative majority which means we shall only take account of votes cast for, since we do not need to take any account of the others.
SwedishNär det slutligen gäller röstviktningen i rådet, ligger det också två huvudsakliga alternativ på bordet sedan det klargörande arbetet i Biarritz: antingen dubbel majoritet eller enkel viktning.
Finally on the weighting of votes in the Council, there are also two main options on the table since the Biarritz declaration: either a double majority or a simple reweighting.