"Engelska kanalen" - Engelsk översättning

SV

"Engelska kanalen" på engelska

SV

Engelska kanalen {egennamn}

volume_up
1. geografi
Engelska kanalen
Den kallas engelska kanalen, eller la Manche, om ni föredrar det.
It is called the English Channel, or la Manche, if you prefer.
1984 sjönk Mont Louis i Engelska kanalen med 375 ton uranhexafluorid.
In 1984, the Mont Louis sank in the English Channel with 375 tonnes of uranium hexafluoride.
Jag anser att vi bör välkomna insatserna för en dialog på båda sidorna Engelska kanalen.
We should congratulate the efforts towards dialogue made on both sides of the English Channel.

Användningsexempel för "Engelska kanalen" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Swedish(B5-0203/2002) av Marchiani för UEN-gruppen om tunneln under Engelska kanalen,
(B5-0203/2002) by Mr Marchiani, on behalf of the UEN Group, on the Channel Tunnel;
SwedishDet finns ingen möjlighet att ta ut ett djur på bete mitt i Engelska kanalen.
There is no possibility of taking an animal out to graze in the middle of the Channel.
SwedishKommer kommissionen att uttala sig om eldsvådan i tunneln under Engelska kanalen?
Will the Commission make a statement on the fire in the Channel Tunnel?
SwedishJag anser att vi bör välkomna insatserna för en dialog på båda sidorna Engelska kanalen.
We should congratulate the efforts towards dialogue made on both sides of the English Channel.
Swedish1984 sjönk Mont Louis i Engelska kanalen med 375 ton uranhexafluorid.
In 1984, the Mont Louis sank in the English Channel with 375 tonnes of uranium hexafluoride.
SwedishUtländska lastbilar kontrollerar nu 80 procent av trafiken över Engelska kanalen.
Foreign lorries now control 80% of cross-Channel business.
SwedishHar någon någonsin sett kinesiska rederier som sköter färjor i Östersjön eller Engelska kanalen?
Has anyone ever seen Chinese companies operating ferries in the Baltic or in the Channel?
SwedishDetta nya megaprojekt skulle bli ännu mindre lönsamt än Eurotunneln under Engelska kanalen.
This new megaproject would be even more unprofitable than the Eurotunnel under the English Channel.
Swedish1984 sjönk Mont Louis i Engelska kanalen med 375 ton uranhexafluorid.
Also, in relation to releases into the sea, in 1983 Sellafield leaked high-level waste into the sea.
SwedishDet har medvetet sänkts till 20 för att inkludera engelska kanalen.
It has deliberately been reduced to 20 to include the Channel.
SwedishTunneln under Engelska kanalen har flera gånger haft problem - och den är ändå helt modern.
The Channel Tunnel has on several occasions run into great difficulty, despite being extremely modern.
SwedishVi i Storbritannien, där kvinnliga poliser får bära, betraktar förvirrat detta över Engelska kanalen.
We in Britain, where policewomen can wear the, look on this with cross-Channel bewilderment.
SwedishDen kallas engelska kanalen, eller la Manche, om ni föredrar det.
It is called the English Channel, or la Manche, if you prefer.
SwedishVi i Storbritannien, där kvinnliga poliser får bära , betraktar förvirrat detta över Engelska kanalen.
We in Britain, where policewomen can wear the , look on this with cross-Channel bewilderment.
SwedishSituationen kring infarten till Engelska kanalen har varit kaotisk under flera månader.
Mr President, the situation around the entrance to the Channel Tunnel has been chaotic for months.
SwedishNatten mellan den 18 och 19 december blev flera Eurostartåg stående i tunneln under Engelska kanalen.
During the night between 18 and 19 December, several Eurostar trains broke down in the Channel Tunnel.
SwedishDetta betyder fri rörlighet genom tunneln under Engelska kanalen.
That means free movement through the Channel Tunnel.
SwedishLåt mig berätta vad som sker på färjorna över Engelska kanalen.
Let me tell you what happens on cross-channel ferries.
SwedishKommissionen känner till den allvarliga eldsvådan som utbröt i tunneln under Engelska kanalen den 19 november 1996.
The Commission will be aware of the serious fire in the Channel Tunnel on 19 November 1996.
SwedishNu fortsätter olja från Prestige att varje dag förorena hela Atlantkusten upptill Engelska kanalen.
Now, the oil from the Prestige continues each day to pollute the whole of the Atlantic coast up to the Channel.

Liknande översättningar för "Engelska kanalen" på engelska

engelska substantiv